BLAK – The Movie

1. januar 2001

BLAK – The Movie

1. januar 2001

Miljøgruppen BLAK – opkaldt efter den store Blaksten ud for Jernhatten på Djursland – er gået til filmen med flotte optagelser fra øen Hjelm. Det var her, Marsk Stig forskansede sig efter kongemordet i Finderup Lade. Tilbage i 1286. Og her, man har direkte udsigt til den smukke Nationalpark Mols Bjerge.

Det er desværre også her, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet planlægger ny massiv forurening af Kattegat. Til trods for, at Kattegat stadig gisper efter vejret. At 117 ud af 119 lokaliteter her stadig ikke lever op til EU-kravene om “god økologisk tilstand” i Vandrammedirektivet. Til trods for, at Landbrugspakken medfører en markant øget udledning af kvælstof til vandmiljøet. Og til trods for, at der slet ikke eksisterer noget “miljømæssigt råderum” til yderligere forurening, som den Venstre-styrede regering ellers påstår.

Dette “råderum” er helt enkelt opfundet til formålet af regeringen, som har mange velhavende venner i havbruget. Venstres egen finansordfører Jacob Jensen (V) er endda lønnet bestyrelsesmedlem i et af de største eksisterende havbrug, Musholm, som også er blandt ansøgerne til øget gratis forurening. Et havbrug, der tidligere har fået prædikatet som “største enkeltforurener af Storebælt”.

Blandt de øvrige 37 ansøgere er også Hjarnø Havbrug, som du kan læse om andetsteds på denne side. De er netop blevet politianmeldt for blandt andet at forurene langt mere, end de har miljøtilladelse til. Og for at have gjort det i adskillige år, da Hedensted Kommune ikke udfører nogen kontrol.

Der er således brug for at mobilisere al mulig modstand mod de påtænkte overgreb. Budskabet skal nu spredes mest muligt. Herunder viser vi derfor nogle screendumps af den flotte film, som bør ses og høres i hele sin udstrækning.

Filmen er optaget af Sigbjørn Holte, som har brugt timer og dage på den flotte produktion. Vi siger tusind tak for indsatsen. Og glæder os over, at filmen allerede efter få dage er set af næsten 50.000 miljøbevidste borgere over det ganske land!

Du kan se hele filmen lige her:

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at filmen sætter fokus på fuglelivet, som er ulig meget nemmere at filme oven vande – end iltsvind og fiskedød under vandet. Det hele hænger sammen. Fuglene er afhængige af fiskene, som er afhængige af en god vandkvalitet. Og det er den, regeringen har sat sig for at forringe med nye forurenende havbrug.

Fuglene er blot det synlige tegn på et sundt vandmiljø.

Besøg Miljøgruppen Blak’s facebook side

Miljøgruppen BLAK – opkaldt efter den store Blaksten ud for Jernhatten på Djursland – er gået til filmen med flotte optagelser fra øen Hjelm. Det var her, Marsk Stig forskansede sig efter kongemordet i Finderup Lade. Tilbage i 1286. Og her, man har direkte udsigt til den smukke Nationalpark Mols Bjerge.

Det er desværre også her, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet planlægger ny massiv forurening af Kattegat. Til trods for, at Kattegat stadig gisper efter vejret. At 117 ud af 119 lokaliteter her stadig ikke lever op til EU-kravene om “god økologisk tilstand” i Vandrammedirektivet. Til trods for, at Landbrugspakken medfører en markant øget udledning af kvælstof til vandmiljøet. Og til trods for, at der slet ikke eksisterer noget “miljømæssigt råderum” til yderligere forurening, som den Venstre-styrede regering ellers påstår.

Dette “råderum” er helt enkelt opfundet til formålet af regeringen, som har mange velhavende venner i havbruget. Venstres egen finansordfører Jacob Jensen (V) er endda lønnet bestyrelsesmedlem i et af de største eksisterende havbrug, Musholm, som også er blandt ansøgerne til øget gratis forurening. Et havbrug, der tidligere har fået prædikatet som “største enkeltforurener af Storebælt”.

Blandt de øvrige 37 ansøgere er også Hjarnø Havbrug, som du kan læse om andetsteds på denne side. De er netop blevet politianmeldt for blandt andet at forurene langt mere, end de har miljøtilladelse til. Og for at have gjort det i adskillige år, da Hedensted Kommune ikke udfører nogen kontrol.

Der er således brug for at mobilisere al mulig modstand mod de påtænkte overgreb. Budskabet skal nu spredes mest muligt. Herunder viser vi derfor nogle screendumps af den flotte film, som bør ses og høres i hele sin udstrækning.

Filmen er optaget af Sigbjørn Holte, som har brugt timer og dage på den flotte produktion. Vi siger tusind tak for indsatsen. Og glæder os over, at filmen allerede efter få dage er set af næsten 50.000 miljøbevidste borgere over det ganske land!

Du kan se hele filmen lige her:

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at filmen sætter fokus på fuglelivet, som er ulig meget nemmere at filme oven vande – end iltsvind og fiskedød under vandet. Det hele hænger sammen. Fuglene er afhængige af fiskene, som er afhængige af en god vandkvalitet. Og det er den, regeringen har sat sig for at forringe med nye forurenende havbrug.

Fuglene er blot det synlige tegn på et sundt vandmiljø.

Besøg Miljøgruppen Blak’s facebook side