Videobiblioteket

30. august 2023

Videobiblioteket

30. august 2023

Billeder siger som bekendt mere end mange ord, og levende billeder kan sige endnu mere.

Derfor har vi etableret et decideret videobibliotek, hvor vi samler links sammen til videoer om fiskeopdræt og muslingefarme. Enten produceret af os selv eller af andre.

Med tiden vil der komme mange flere videoer af egen produktion til. Derfor dette dedikerede videobibliotek, som henvender sig til alle med interesse for natur og miljø – specielt naturligvis det under vandet. Vi lægger ud med en lille håndfuld videoer, som vi tidligere selv har produceret eller medvirket til.

Efterhånden vil dette bibliotek blive fyldt op med korte og informative videoer, som hver især tager et konkret emne op og diskuterer det. Vi lægger ud med to videoer om havbrug og to om muslingefarme.

Vel mødt i videoernes våde verden!

 


 

GaiaTV: Er smartfarms smarte for naturen?


 

LTV: Miljømuslingernes svineri:


 

ITV om forurenende fiskeopdræt 1/2:


 

ITV om forurenende fiskeopdræt 2/2:

 


 

Fortællingen om, at muslinger filtrerer og renser vandet, er blevet gentaget så mange gange, at mange helt automatisk tror på den. Det skal de ikke gøre. Virkeligheden er nemlig en ganske anden:

I virkelighedens verden blokerer store muslingefarme for næringsstoffernes naturlige flow ud af fjorden og videre ud i havet. Et naturligt flow, der helt af sig selv og ganske uden omkostninger fjerner uønskede næringssalte fra betrængte fjordområder.

I virkelighedens verden koncentrerer store muslingefarme forureningen fra et meget stort vandområde på et lille område under og omkring anlæggene. Milliarderne af muslinger optager næringssaltene og omdanner i runde tal en tredjedel til muslingekød, der siden kan høstes. Hvis det altså bliver gjort. De øvrige to tredjedele bliver til ny forurening og nye alger.

Desværre har muslingerne nemlig en fordøjelse som alle andre levende organismer. Noget, som svenske forskere fra Stockholms Universitet har vidst i flere år. Men tydeligvis også noget, der har overrasket flere danske muslingeforskere. Med mindre de bare ikke vil vide det. Det indtryk kan man godt få.

Værst står det til i Skive Fjord, som er i en forfærdende dårlig tilstand med nogle af landets laveste iltmålinger. Det er pudsigt nok netop her, der i længst tid er dyrket “miljømuslinger”. I mere end tyve år. Skive Fjord burde derfor være den reneste fjord i Danmark – med så mange milliarder filtrerende muslinger i så mange år.

Burde være den reneste af alle…

Men det er den mærkeligt nok ikke. Tværtimod er Skive Fjord blevet en af de mest forurenede fjorde i hele Danmark. Nu med hele tre meter kulsort, iltfrit og ildelugtende slam under og omkring de store smartfarms.

Når muslinger optager næringsalte via frafiltrerede alger, omdanner de en anden tredjedel af næringsstofferne til ekskrementer – til muslingelort, som synker til bunds og råder op under et stort iltforbrug. Bunden under en muslingefarm er derfor typisk dækket af et flere metertykt kulsort slamlag, der er totalt iltfrit. Og hvorfra der sågar kan frigives giftig svovlbrinte.

Her oplever man efterfølgende iltsvind og bundvendinger med frigivelse af yderligere næringssalte, som hidtil har ligget passive hen i bundslammet. Disse bringes nu op i vandmasserne, hvor de danner grobund for endnu flere alger end tidligere, endnu mere uklart vand og endnu flere iltsvind.

Den sidste tredjedel af de optagne næringsstoffer udskilles tilbage til vandet igen. Nu i en delvis nedbrudt og derfor mere biotilgængelig form end tidligere. Klar til endnu flere alger og endnu flere iltsvind. “Substral” har nogle derfor valgt at kalde den sidste tredjedel af muslingernes stofskifte.

Trods muslingeopdræt kan man derfor ende op med et vandområde, som har fået det dårligere end før – med mere kvælstof tilgængeligt for endnu flere alger.

Og det var vel næppe politikernes mening med galskaben?

 


 


 

Tegning af Bo Secher, kendt fra Svikmøllen

Bestilt af Limfjordens Miljøråd

Billeder siger som bekendt mere end mange ord, og levende billeder kan sige endnu mere.

Derfor har vi etableret et decideret videobibliotek, hvor vi samler links sammen til videoer om fiskeopdræt og muslingefarme. Enten produceret af os selv eller af andre.

Med tiden vil der komme mange flere videoer af egen produktion til. Derfor dette dedikerede videobibliotek, som henvender sig til alle med interesse for natur og miljø – specielt naturligvis det under vandet. Vi lægger ud med en lille håndfuld videoer, som vi tidligere selv har produceret eller medvirket til.

Efterhånden vil dette bibliotek blive fyldt op med korte og informative videoer, som hver især tager et konkret emne op og diskuterer det. Vi lægger ud med to videoer om havbrug og to om muslingefarme.

Vel mødt i videoernes våde verden!

 


 

GaiaTV: Er smartfarms smarte for naturen?


 

LTV: Miljømuslingernes svineri:


 

ITV om forurenende fiskeopdræt 1/2:


 

ITV om forurenende fiskeopdræt 2/2:

 


 

Fortællingen om, at muslinger filtrerer og renser vandet, er blevet gentaget så mange gange, at mange helt automatisk tror på den. Det skal de ikke gøre. Virkeligheden er nemlig en ganske anden:

I virkelighedens verden blokerer store muslingefarme for næringsstoffernes naturlige flow ud af fjorden og videre ud i havet. Et naturligt flow, der helt af sig selv og ganske uden omkostninger fjerner uønskede næringssalte fra betrængte fjordområder.

I virkelighedens verden koncentrerer store muslingefarme forureningen fra et meget stort vandområde på et lille område under og omkring anlæggene. Milliarderne af muslinger optager næringssaltene og omdanner i runde tal en tredjedel til muslingekød, der siden kan høstes. Hvis det altså bliver gjort. De øvrige to tredjedele bliver til ny forurening og nye alger.

Desværre har muslingerne nemlig en fordøjelse som alle andre levende organismer. Noget, som svenske forskere fra Stockholms Universitet har vidst i flere år. Men tydeligvis også noget, der har overrasket flere danske muslingeforskere. Med mindre de bare ikke vil vide det. Det indtryk kan man godt få.

Værst står det til i Skive Fjord, som er i en forfærdende dårlig tilstand med nogle af landets laveste iltmålinger. Det er pudsigt nok netop her, der i længst tid er dyrket “miljømuslinger”. I mere end tyve år. Skive Fjord burde derfor være den reneste fjord i Danmark – med så mange milliarder filtrerende muslinger i så mange år.

Burde være den reneste af alle…

Men det er den mærkeligt nok ikke. Tværtimod er Skive Fjord blevet en af de mest forurenede fjorde i hele Danmark. Nu med hele tre meter kulsort, iltfrit og ildelugtende slam under og omkring de store smartfarms.

Når muslinger optager næringsalte via frafiltrerede alger, omdanner de en anden tredjedel af næringsstofferne til ekskrementer – til muslingelort, som synker til bunds og råder op under et stort iltforbrug. Bunden under en muslingefarm er derfor typisk dækket af et flere metertykt kulsort slamlag, der er totalt iltfrit. Og hvorfra der sågar kan frigives giftig svovlbrinte.

Her oplever man efterfølgende iltsvind og bundvendinger med frigivelse af yderligere næringssalte, som hidtil har ligget passive hen i bundslammet. Disse bringes nu op i vandmasserne, hvor de danner grobund for endnu flere alger end tidligere, endnu mere uklart vand og endnu flere iltsvind.

Den sidste tredjedel af de optagne næringsstoffer udskilles tilbage til vandet igen. Nu i en delvis nedbrudt og derfor mere biotilgængelig form end tidligere. Klar til endnu flere alger og endnu flere iltsvind. “Substral” har nogle derfor valgt at kalde den sidste tredjedel af muslingernes stofskifte.

Trods muslingeopdræt kan man derfor ende op med et vandområde, som har fået det dårligere end før – med mere kvælstof tilgængeligt for endnu flere alger.

Og det var vel næppe politikernes mening med galskaben?

 


 


 

Tegning af Bo Secher, kendt fra Svikmøllen

Bestilt af Limfjordens Miljøråd