Tal og tilskud til muslingeopdræt – 6

6. januar 2024

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 6

6. januar 2024

Artikel 6 ud af 7:

Konkurser, opløsninger og ophør

I de foregående fem artikler har Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd primært fokuseret på de mange og millionstore tilskud, som muslingebranchen gennem de seneste år har formået at få udbetalt fra diverse fonde. Til dato mere end 150 millioner tilskudskroner.

Det startede med opdræt af primært “miljømuslinger”, som skulle fjerne kvælstof fra vandet og landbruget. Som skulle producere muslingemel, der kunne bruges til nyt svinefoder. Det magtede “miljømuslingerne” imidlertid ikke, og det lykkedes heller ikke muslingebranchen at producere noget af det lovede muslingemel.

Siden kom de kilometerstore “smartfarms” og deres massive lokale forurening af bundmiljøet til. De viste sig imidlertid heller ikke at være rentable. De store smartfarms har derfor i stigende grad omlagt produktionen til muslingeyngel, der kan udlægges på nyetablerede “kulturbanker”. De udlagte “kulturmuslinger” vokser sig siden store, inden de skrabes på konventionel vis – med tunge bundskrabende og miljøødelæggende redskaber.

Den tilskudsstøttede muslingeproduktion i smartfarms er derfor et direkte og slet kamufleret tilskud til fortsat eller øget muslingeskrab. Til stor skade for bundmiljøet, der ødelægges fysisk af det tunge skrab. Og stor skade for klimaet, da bundfiskeriet øger udslippet af CO2 til atmosfæren. Med uønsket global opvarmning til følge.

Branchen er kendt for sine mange opkøb, salg og lukninger af selskaber, der har modtaget tilskud. Branchen er også kendt for en mangelfuld eller i bedste fald lemfældig kontrol med de aktiviteter, der er givet tilskud til. Fiskeristyrelsen er i den grad til for branchen og ikke miljøet.

I denne den sjette og næstsidste artikel i serien fokuserer Sanne Hørup derfor på konkurser, opløsninger og ophør af selskaber med produktioner af muslinger.

 

Tilskudsbeløb er markeret med blåt. Manglende produktion med rødt. Og fjernet kvælstof med grønt.

 


 

Udpluk af konkursramte og opløste selskaber samt ophørte enkeltmandsfirmaer

Mytilus ApS (Rotholmolm Linemusling ApS) Jens Anton Christensen:  Stiftet 2002. Opløst efter erklæring 2005.

Dansk Linemusling A/S Stiftet 2003. Konkurs 2011. Årsresultat 2009: -1.3 mio. Egenkapital: -1,35 mio.

Limfjord Linemusling I/S Jens Anton Christensen: Stiftet 2003. Ophørt 2005.

Sydfyns Linemuslinger ApS Mads Van Deurs. Stiftet 2003. Tvangsopløst 2012. 

Skyum Skaldyr I/S. Stiftet 2004. Ophørt 2006.

Royal Mussels A/S Jens Anton Christensen. Stiftet 2005. Konkurs 2006.

Morsø Linemuslinger ApS Torben Nielsen/Orla Mygdam. Stiftet 2006. Frivillig likvideret 2013. Egenkapital 2009/10: – 345.929 kr.

Østerbyens Linemuslinger ApS Frank Tousgaard: Stiftet 2006. Opløst efter erklæring 2015. Egenkapital 2013:  -951.312 kr.)

Lodbjerg og Co. ApS. Holger Lodberg: Stiftet 2006. Konkurs 2010. 

Mariefood ApS Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2007. Konkurs 2011.

Thyholm Musling ApS: Stiftet 2007. Tvangsopløst 2013. Bjarne From direktør 2010-2013. 2011:  Årsresultat – 1,2 mio. Egenkapital – 3,03 mio.

Limfjords Linemuslinger ApS Frank Tousgaard: Stiftet 2007. Opløst efter erklæring 2017.

West Muslinger I/S: Stiftet 2008. Ophørt 2015.

Blue Food ApS (Seaweed DK ApS) Lars Erik Holtegaard: Stiftet 2010. Konkurs 2013. 

Eudora Limfjord ApS Lars Erik Holtegaard: Stiftet 2011. Konkurs 2013.

Seaweed Seed Supply ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs 2014. Egenkapital 2013: +356.185. Årsresultat: -1,36 mio. kr.

Dansk Kompensationsopdræt ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs: 2016. 

Laras Holding ApS Lars Erik Holtegaard/Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs 2016.  

Dansk Tangkultur Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun: Stiftet 2013. Opløst efter erklæring 2016

Limfjordsøsters ApS Thyborøn Invest A/S. Stiftet 2013: Frivillig likvidation 2018. Negativ egenkapital. Direktør: Bjarne From 2013-2017. Lars Skøtt Nielsen 2017-2018.

Aurelis Sea ApS Rasmus Bjerregaard. Stiftet 2020. Konkurs 2023.

Nordic Seaweed ApS Bjarne Ottesen: Stiftet 2014. Konkurs 2023. Egenkapital 2022 – 5,8 mio.
Selskabet har i ? ansøgt om 250.000 kr. i tilskud til udvikling af værdiforøgelse af rest/affaldstang (Bioøkonomi i Region Midtjylland).  Det vides ikke, om selskabet fik tilsagn.

 


 

Udpluk af aktive selskaber med negativ egenkapital

Balanus Holding ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2013. Egenkapital 2022: – 145.000 kr.

HL Aqua Holding ApS Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun. Stiftet 2013. 2022 navneændring Jolino Holding ApS. Egenkapital 2022: – 2,7 mio.

Dansk Økomusling ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2013. 2022 navneændring Stenhøjvej 11 ApS. Egenkapital 2022: – 1,56 mio.

Mytiline ApS Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun. Stiftet 2013. 2022 navneændring Klovko ApS. Egenkapital 2022: – 805.738 kr.

Blue Food ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2015. Egenkapital 2022: – 261.000 kr.

Blue Value Protein ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2019. Egenkapital 2022: – 57.000 kr.

 


 

Udpluk af tilskud til primært selskaber

Dansk Linemusling A/S: “Etablering af muslingeopdrætsanlæg i Limfjorden”: 248.530 kr.  (2004 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Udvidelse af akvakulturanlæg ved Rotholmene i Limfjorden”:  129.082 kr.  (2004 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Anlæg til produktion af linedyrkede blåmuslinger ved Sundsøre/Hvalpsund”:  183.113 kr. (2005 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Investeringer i arbejdsfartøj samt produktionsanlæg ved Rotholmene i Limfjorden”: 690.670 kr.  (2007 EFF)

Mytiline V/Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2008 “Etablering af muslingeopdræt i Sallingsund”:  495.190 kr. (2008 EFF)

Thyholm Musling ApS: Etablering og modernisering af akvakulturanlæg”: 208.548 kr. (2008 EFF)

Henrik Bruun (selskab?): “Etablering af anlæg til opdræt af blåmuslinger og østers ved Thisted Bredning”: 250.000 kr.  (2008 EFF)

Villerslev Skaldyr v/Erling Høyer. Stiftet 2004. Ophørt 2016. “Etablering af anlæg til opdræt af blåmuslinger og østers ved Gudnæs Bugt”: 73.437 kr. (2008 EFF).

Fjordblå I/S Stiftet 2007. Ophørt ?: “Etablering af opdrætsanlæg tll Linemuslinger i Isefjorden”: 274.408 kr. (2008 EFF)

Fjordmuslinger I/S Stiftet 2004. Ophørt 2009: Etablering af opdrætsanlæg til opdræt af blåmuslinger og østers i Isefjorden”: 274.408 kr. (2008 EFF)

Marifood ApS: “Etablering af muslingeopdræt i Aarhus Bugt:  254.818 kr.  (2008 EFF). (Fik udbetalt 172.250 kr.

Henrik Bruun (selskab?): “Ombygning af lastfartøj til muslingeopdræt”:  233.784 kr. (2009 EFF)

Marifood ApS: “Etablering af muslingeopdræt i Knebel Vig: 576.347 kr.  (2009 EFF)

Limfjords Linemuslinger ApS: “Etablering af Limfjords linemuslingeanlæg”: 126.467 kr.  (2009 EFF)

West Muslinger I/S: “Etablering af opdrætsanlæg til linemuslinger”: 131.807 kr.  (2009 EFF)

I/S Visby Opdræt V/Geert Rytter og Arne Bækgaard stiftet 2004 ophørt 2021: “Udvidelse af muslingeproduktion ved køb af arbejdsbåd og udstyr til høst”: 225.453 kr.  (2009 EFF)

Muslingeriet Mark og Kaj Lykke: “Udvidelse af opdrætsanlæg til opdræt af blåmuslinger”: 344.766 kr.  (2009 EFF)

Dansk Skaldyrcenter (Den erhvervsdrivende Fond): “Etablering af nyt opdrætsanlæg til linemuslinger”: 214.539 kr.  (2009 EFF)

Blue Food ApS: “Bygning af seafarm katamaran til kombineret tang og muslingeopdræt”:  2.190,000 kr.  (2011 EFF) Overdraget til Dansk Tangkultur ApS i 2013.*

Blue Food ApS:: Udvidelse af hatchery og havbrug til produktion af tang”: 1.379.433 kr.  (2012 EFF) Overdraget til Dansk Tangkultur ApS i 2013.*

Seaweed Seed Supply A/S “Udvidelse af tangdyrkning fra pilot til kommerciel dyrkning”: 3.850.000 kr. (2013 EFF) Afslag ansøgningsfrist overskredet med 3 dage.**

Wittrup Wittrup A/S. “Innovationsprojekt for forarbejdning og pakning af linemuslinger”: 177.601 kr. (2014 EHFF)

Muslingeriet Mark og Kaj Lykke: “Omstrømpnings- og høstbåd til muslingeopdræt”: 1.811.944 kr. (2015 EHFF)

Wittrup Seafood A/S: “Investering i innovativ proces for at bedre udnyttelse af råvare”:  991.030 kr.  (2016 EHFF)

Kattegat Seaweed ApS. Stiftet 2016: “Dyrkning og opsamling af tang2: 603.000 kr. (2016 FLAG) Egenkapital 2022: – 984.000

Muslingeriet v/Mark og Kaj Lykke: “Etablering af nye økologisk opdrætsanlæg til opdræt af linemuslinger”:  500.875 kr. (2017 EHFF)

Lars Erik Holtegaard  “Projekt tangdyrkning i Hanstholm landbaseret”:  364.000 kr.  (2018 FLAG Thy-Mors) ***

Kerteminde Seafarm ApS Mads Hektor: Stiftet 2018 (IVS). “Projekt Kertemide Seafarm”: 400.000 kr. (2018 FLAG) Selskabet har aldrig givet overskud. 

Kerteminde Sseafarm ApS: “Østersopdræt i Storebælt”: 440.000 kr. (2020 FLAG)

Østerbyens Muslinger Frank Tousgaard: Stiftet 2021. “Etablering af  smartfarmrør i Kaas Bredning”: 230.000 kr.   (2021 LAG Thy-Mors)

* I 2014 og 2015 meddelte Fiskeristyrelsen Dansk Tangkultur ApS, at at deres projektperiode var udløbet, og da Fiskeristyrelsen ikke havde modtaget ansøgning om projektforlængelse bortfaldt begge tilsagn og beløbene annulleret. Fiskeristyrelsens beslutning er ikke skriftlig dokumenteret.

** Fiskeristyrelsens beslutning er ikke skriftligt dokumenteret.

*** Projektet er i løbet af projektperioden overdraget til Blue Farm A/S stiftet 2019 af Lisbeth Mousten Mousten Vestergaard, som ejer virksomheden 100%. Virksomheden fik i 2020 udbetalt nedsat tilskud på 346.430 kr. Blue Farm har aldrig givet overskud. Egenkapital 2022: – 222,000 kr.


 

Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Limfjordens Miljøråd

v. Sanne Hørup

 


 

Minimal kvælstoffjernelse

Af et nyligt svar fra fødevareminister Jacob Jensen (V) fremgår, at den samlede danske muslingeproduktion i perioden 2005-2021 blot har været på 42.751 ton.

DTU Aqua har ud fra dette beregnet, at der i hele perioden blot er fjernet 513 ton kvælstof. Eller sølle 32,5 ton om året. Til en astronomisk pris på langt over 100 millioner tilskudskroner.

Dette skal ses i lyset af, at Danmark i 2021 manglede en reduktion på ikke mindre end 17.000 ton udledt kvælstof for overhovedet at leve op til Vandrammedirektivet. Med det nuværende tempo vil det således tagemuslingerne 523 år at nå i mål.

Det næste halve årtusinde.

 


Konklusion

I Skive Fjord er der dyrket “rensende” muslinger i mere end tyve år, og fjorden burde derfor være landets reneste. Det er desværre ikke tilfældet. I dag har man i stedet et tre meter tykt slamlag under og omkring anlæggene, med årligt tilbagevendende iltsvind og bundvendinger.

Altsammen forårsaget af nedsynkende lort fra milliarderne af muslinger, der nu ikke længere kaldes “miljømuslinger”, men i stedet er konverteret til “lavtrofiske”. Det lyder finere, men er nøjagtig de samme muslinger og nøjagtig det samme lort.

Målrettet kvælstoffjernelse ved opdræt af muslinger er et dødfødt projekt, som kun dansk landbrug og muslingeaktørerne selv desperat søger at holde i live. Med en slet skjult, millionstor erhvervsstøtte. Så landbruget uforstyrret kan fortsætte sin forurening af vandmiljøet inde fra land.

Under falsk dække af, at muslingerne rydder op efter dem ude til vands.

Det gør de definitivt ikke. Det er ren ønsketænkning.

Det hele risikerer at ende som Skive Fjord.

 


 

I den syvende og sidste artikel vil Sanne Hørup fortælle et par artige historier om

“Lovløshed på Limfjorden”

Artikel 6 ud af 7:

Konkurser, opløsninger og ophør

I de foregående fem artikler har Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd primært fokuseret på de mange og millionstore tilskud, som muslingebranchen gennem de seneste år har formået at få udbetalt fra diverse fonde. Til dato mere end 150 millioner tilskudskroner.

Det startede med opdræt af primært “miljømuslinger”, som skulle fjerne kvælstof fra vandet og landbruget. Som skulle producere muslingemel, der kunne bruges til nyt svinefoder. Det magtede “miljømuslingerne” imidlertid ikke, og det lykkedes heller ikke muslingebranchen at producere noget af det lovede muslingemel.

Siden kom de kilometerstore “smartfarms” og deres massive lokale forurening af bundmiljøet til. De viste sig imidlertid heller ikke at være rentable. De store smartfarms har derfor i stigende grad omlagt produktionen til muslingeyngel, der kan udlægges på nyetablerede “kulturbanker”. De udlagte “kulturmuslinger” vokser sig siden store, inden de skrabes på konventionel vis – med tunge bundskrabende og miljøødelæggende redskaber.

Den tilskudsstøttede muslingeproduktion i smartfarms er derfor et direkte og slet kamufleret tilskud til fortsat eller øget muslingeskrab. Til stor skade for bundmiljøet, der ødelægges fysisk af det tunge skrab. Og stor skade for klimaet, da bundfiskeriet øger udslippet af CO2 til atmosfæren. Med uønsket global opvarmning til følge.

Branchen er kendt for sine mange opkøb, salg og lukninger af selskaber, der har modtaget tilskud. Branchen er også kendt for en mangelfuld eller i bedste fald lemfældig kontrol med de aktiviteter, der er givet tilskud til. Fiskeristyrelsen er i den grad til for branchen og ikke miljøet.

I denne den sjette og næstsidste artikel i serien fokuserer Sanne Hørup derfor på konkurser, opløsninger og ophør af selskaber med produktioner af muslinger.

 

Tilskudsbeløb er markeret med blåt. Manglende produktion med rødt. Og fjernet kvælstof med grønt.

 


 

Udpluk af konkursramte og opløste selskaber samt ophørte enkeltmandsfirmaer

Mytilus ApS (Rotholmolm Linemusling ApS) Jens Anton Christensen:  Stiftet 2002. Opløst efter erklæring 2005.

Dansk Linemusling A/S Stiftet 2003. Konkurs 2011. Årsresultat 2009: -1.3 mio. Egenkapital: -1,35 mio.

Limfjord Linemusling I/S Jens Anton Christensen: Stiftet 2003. Ophørt 2005.

Sydfyns Linemuslinger ApS Mads Van Deurs. Stiftet 2003. Tvangsopløst 2012. 

Skyum Skaldyr I/S. Stiftet 2004. Ophørt 2006.

Royal Mussels A/S Jens Anton Christensen. Stiftet 2005. Konkurs 2006.

Morsø Linemuslinger ApS Torben Nielsen/Orla Mygdam. Stiftet 2006. Frivillig likvideret 2013. Egenkapital 2009/10: – 345.929 kr.

Østerbyens Linemuslinger ApS Frank Tousgaard: Stiftet 2006. Opløst efter erklæring 2015. Egenkapital 2013:  -951.312 kr.)

Lodbjerg og Co. ApS. Holger Lodberg: Stiftet 2006. Konkurs 2010. 

Mariefood ApS Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2007. Konkurs 2011.

Thyholm Musling ApS: Stiftet 2007. Tvangsopløst 2013. Bjarne From direktør 2010-2013. 2011:  Årsresultat – 1,2 mio. Egenkapital – 3,03 mio.

Limfjords Linemuslinger ApS Frank Tousgaard: Stiftet 2007. Opløst efter erklæring 2017.

West Muslinger I/S: Stiftet 2008. Ophørt 2015.

Blue Food ApS (Seaweed DK ApS) Lars Erik Holtegaard: Stiftet 2010. Konkurs 2013. 

Eudora Limfjord ApS Lars Erik Holtegaard: Stiftet 2011. Konkurs 2013.

Seaweed Seed Supply ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs 2014. Egenkapital 2013: +356.185. Årsresultat: -1,36 mio. kr.

Dansk Kompensationsopdræt ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs: 2016. 

Laras Holding ApS Lars Erik Holtegaard/Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2012. Konkurs 2016.  

Dansk Tangkultur Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun: Stiftet 2013. Opløst efter erklæring 2016

Limfjordsøsters ApS Thyborøn Invest A/S. Stiftet 2013: Frivillig likvidation 2018. Negativ egenkapital. Direktør: Bjarne From 2013-2017. Lars Skøtt Nielsen 2017-2018.

Aurelis Sea ApS Rasmus Bjerregaard. Stiftet 2020. Konkurs 2023.

Nordic Seaweed ApS Bjarne Ottesen: Stiftet 2014. Konkurs 2023. Egenkapital 2022 – 5,8 mio.
Selskabet har i ? ansøgt om 250.000 kr. i tilskud til udvikling af værdiforøgelse af rest/affaldstang (Bioøkonomi i Region Midtjylland).  Det vides ikke, om selskabet fik tilsagn.

 


 

Udpluk af aktive selskaber med negativ egenkapital

Balanus Holding ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2013. Egenkapital 2022: – 145.000 kr.

HL Aqua Holding ApS Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun. Stiftet 2013. 2022 navneændring Jolino Holding ApS. Egenkapital 2022: – 2,7 mio.

Dansk Økomusling ApS Lars Erik Holtegaard og Rasmus Bjerregaard: Stiftet 2013. 2022 navneændring Stenhøjvej 11 ApS. Egenkapital 2022: – 1,56 mio.

Mytiline ApS Lars Erik Holtegaard og Henrik Bruun. Stiftet 2013. 2022 navneændring Klovko ApS. Egenkapital 2022: – 805.738 kr.

Blue Food ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2015. Egenkapital 2022: – 261.000 kr.

Blue Value Protein ApS Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2019. Egenkapital 2022: – 57.000 kr.

 


 

Udpluk af tilskud til primært selskaber

Dansk Linemusling A/S: “Etablering af muslingeopdrætsanlæg i Limfjorden”: 248.530 kr.  (2004 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Udvidelse af akvakulturanlæg ved Rotholmene i Limfjorden”:  129.082 kr.  (2004 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Anlæg til produktion af linedyrkede blåmuslinger ved Sundsøre/Hvalpsund”:  183.113 kr. (2005 FIUF)

Dansk Linemusling A/S: “Investeringer i arbejdsfartøj samt produktionsanlæg ved Rotholmene i Limfjorden”: 690.670 kr.  (2007 EFF)

Mytiline V/Lars Erik Holtegaard. Stiftet 2008 “Etablering af muslingeopdræt i Sallingsund”:  495.190 kr. (2008 EFF)

Thyholm Musling ApS: Etablering og modernisering af akvakulturanlæg”: 208.548 kr. (2008 EFF)

Henrik Bruun (selskab?): “Etablering af anlæg til opdræt af blåmuslinger og østers ved Thisted Bredning”: 250.000 kr.  (2008 EFF)

Villerslev Skaldyr v/Erling Høyer. Stiftet 2004. Ophørt 2016. “Etablering af anlæg til opdræt af blåmuslinger og østers ved Gudnæs Bugt”: 73.437 kr. (2008 EFF).

Fjordblå I/S Stiftet 2007. Ophørt ?: “Etablering af opdrætsanlæg tll Linemuslinger i Isefjorden”: 274.408 kr. (2008 EFF)

Fjordmuslinger I/S Stiftet 2004. Ophørt 2009: Etablering af opdrætsanlæg til opdræt af blåmuslinger og østers i Isefjorden”: 274.408 kr. (2008 EFF)

Marifood ApS: “Etablering af muslingeopdræt i Aarhus Bugt:  254.818 kr.  (2008 EFF). (Fik udbetalt 172.250 kr.

Henrik Bruun (selskab?): “Ombygning af lastfartøj til muslingeopdræt”:  233.784 kr. (2009 EFF)

Marifood ApS: “Etablering af muslingeopdræt i Knebel Vig: 576.347 kr.  (2009 EFF)

Limfjords Linemuslinger ApS: “Etablering af Limfjords linemuslingeanlæg”: 126.467 kr.  (2009 EFF)

West Muslinger I/S: “Etablering af opdrætsanlæg til linemuslinger”: 131.807 kr.  (2009 EFF)

I/S Visby Opdræt V/Geert Rytter og Arne Bækgaard stiftet 2004 ophørt 2021: “Udvidelse af muslingeproduktion ved køb af arbejdsbåd og udstyr til høst”: 225.453 kr.  (2009 EFF)

Muslingeriet Mark og Kaj Lykke: “Udvidelse af opdrætsanlæg til opdræt af blåmuslinger”: 344.766 kr.  (2009 EFF)

Dansk Skaldyrcenter (Den erhvervsdrivende Fond): “Etablering af nyt opdrætsanlæg til linemuslinger”: 214.539 kr.  (2009 EFF)

Blue Food ApS: “Bygning af seafarm katamaran til kombineret tang og muslingeopdræt”:  2.190,000 kr.  (2011 EFF) Overdraget til Dansk Tangkultur ApS i 2013.*

Blue Food ApS:: Udvidelse af hatchery og havbrug til produktion af tang”: 1.379.433 kr.  (2012 EFF) Overdraget til Dansk Tangkultur ApS i 2013.*

Seaweed Seed Supply A/S “Udvidelse af tangdyrkning fra pilot til kommerciel dyrkning”: 3.850.000 kr. (2013 EFF) Afslag ansøgningsfrist overskredet med 3 dage.**

Wittrup Wittrup A/S. “Innovationsprojekt for forarbejdning og pakning af linemuslinger”: 177.601 kr. (2014 EHFF)

Muslingeriet Mark og Kaj Lykke: “Omstrømpnings- og høstbåd til muslingeopdræt”: 1.811.944 kr. (2015 EHFF)

Wittrup Seafood A/S: “Investering i innovativ proces for at bedre udnyttelse af råvare”:  991.030 kr.  (2016 EHFF)

Kattegat Seaweed ApS. Stiftet 2016: “Dyrkning og opsamling af tang2: 603.000 kr. (2016 FLAG) Egenkapital 2022: – 984.000

Muslingeriet v/Mark og Kaj Lykke: “Etablering af nye økologisk opdrætsanlæg til opdræt af linemuslinger”:  500.875 kr. (2017 EHFF)

Lars Erik Holtegaard  “Projekt tangdyrkning i Hanstholm landbaseret”:  364.000 kr.  (2018 FLAG Thy-Mors) ***

Kerteminde Seafarm ApS Mads Hektor: Stiftet 2018 (IVS). “Projekt Kertemide Seafarm”: 400.000 kr. (2018 FLAG) Selskabet har aldrig givet overskud. 

Kerteminde Sseafarm ApS: “Østersopdræt i Storebælt”: 440.000 kr. (2020 FLAG)

Østerbyens Muslinger Frank Tousgaard: Stiftet 2021. “Etablering af  smartfarmrør i Kaas Bredning”: 230.000 kr.   (2021 LAG Thy-Mors)

* I 2014 og 2015 meddelte Fiskeristyrelsen Dansk Tangkultur ApS, at at deres projektperiode var udløbet, og da Fiskeristyrelsen ikke havde modtaget ansøgning om projektforlængelse bortfaldt begge tilsagn og beløbene annulleret. Fiskeristyrelsens beslutning er ikke skriftlig dokumenteret.

** Fiskeristyrelsens beslutning er ikke skriftligt dokumenteret.

*** Projektet er i løbet af projektperioden overdraget til Blue Farm A/S stiftet 2019 af Lisbeth Mousten Mousten Vestergaard, som ejer virksomheden 100%. Virksomheden fik i 2020 udbetalt nedsat tilskud på 346.430 kr. Blue Farm har aldrig givet overskud. Egenkapital 2022: – 222,000 kr.


 

Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Limfjordens Miljøråd

v. Sanne Hørup

 


 

Minimal kvælstoffjernelse

Af et nyligt svar fra fødevareminister Jacob Jensen (V) fremgår, at den samlede danske muslingeproduktion i perioden 2005-2021 blot har været på 42.751 ton.

DTU Aqua har ud fra dette beregnet, at der i hele perioden blot er fjernet 513 ton kvælstof. Eller sølle 32,5 ton om året. Til en astronomisk pris på langt over 100 millioner tilskudskroner.

Dette skal ses i lyset af, at Danmark i 2021 manglede en reduktion på ikke mindre end 17.000 ton udledt kvælstof for overhovedet at leve op til Vandrammedirektivet. Med det nuværende tempo vil det således tagemuslingerne 523 år at nå i mål.

Det næste halve årtusinde.

 


Konklusion

I Skive Fjord er der dyrket “rensende” muslinger i mere end tyve år, og fjorden burde derfor være landets reneste. Det er desværre ikke tilfældet. I dag har man i stedet et tre meter tykt slamlag under og omkring anlæggene, med årligt tilbagevendende iltsvind og bundvendinger.

Altsammen forårsaget af nedsynkende lort fra milliarderne af muslinger, der nu ikke længere kaldes “miljømuslinger”, men i stedet er konverteret til “lavtrofiske”. Det lyder finere, men er nøjagtig de samme muslinger og nøjagtig det samme lort.

Målrettet kvælstoffjernelse ved opdræt af muslinger er et dødfødt projekt, som kun dansk landbrug og muslingeaktørerne selv desperat søger at holde i live. Med en slet skjult, millionstor erhvervsstøtte. Så landbruget uforstyrret kan fortsætte sin forurening af vandmiljøet inde fra land.

Under falsk dække af, at muslingerne rydder op efter dem ude til vands.

Det gør de definitivt ikke. Det er ren ønsketænkning.

Det hele risikerer at ende som Skive Fjord.

 


 

I den syvende og sidste artikel vil Sanne Hørup fortælle et par artige historier om

“Lovløshed på Limfjorden”