Nej til Havbrug

Havbrug

Videobiblioteket

Billeder siger som bekendt mere end mange ord, og levende billeder kan sige endnu mere. Derfor har vi etableret et decideret videobibliotek, hvor vi samler links sammen til videoer om fiskeopdræt og muslingefarme. Enten produceret af os selv eller af andre. Med ...

Steen Ulnits’ seneste bog: “HAVmisBRUG”

424 sider om forurenende havbrug og muslingefarme "Fisk er en sund spise og gode for miljøet – når fiskeopdrætterne altså selv skal sige det. Og muslinger er den mest klimaneutrale spise – når muslingedyrkerne selv skal sige det.   Virkeligheden er imidlertid en ...

Stop drømmen om flere danske havbrug

Japanerne får al rognen og de fleste af pengene. Men forureningen, den får vi lov at beholde i Danmark. Af Stig Bülow og Steen Ulnits “I en kronik i Politiken den 5. januar slår civilingeniør Karl Iver Dahl-Madsen og havbiolog Johan Wedel ...

Høringssvar Havplan

I Miljøforeningen BLAK, der har hovedsæde i det østligste Djursland, har vi med stigende ængstelse fulgt udviklingen af den havplan, som blev sat i søen af daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) tilbage i 2016. Vi har med undren fulgt ...

Ti hurtige om Havbrug

Dagspressen fyger med facts og fake news omkring havbrug. Der er store penge involveret, og som i enhver krig er sandheden altid det første offer. Det kan derfor være svært at finde hoved og hale i de mange tal og påstande om ...

Havbrugenes placeringer

De 37 planlagte havbrug skal ifølge ansøgningerne ligge som vist på kortet herover. Som det tydeligt fremgår af kortet herunder, så ligger flere af havbrugene meget tæt. Ikke af hensyn til miljøet, men af hensyn til logistikken - transport af fisk, foder, ...

Kampagnen mod havbrug

Den første juni lød startskuddet til en landsdækkende kampagne mod regeringens, Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis planer om nye forurenende havbrug i Kattegat. Opdrættet skal herude ske i flydende, åbne netbure, hvor alt spildevand fra de mange millioner fisk ledes urenset ud i ...

Hjarnø Havbrug politianmeldt

Den altid flittige og evigt gravende “Kaninen fra Endelave” har igennem det seneste års tid bragt adskillige afsløringer af Hjarnø Havbrug og dettes kreative omgang med facts, fisk og foder. Den ene aktindsigt efter den anden har vist, at havbruget selv og ...

Hvad de dog siger… Lov L111 om Marine virkemidler

Debatten er hård, og kampen om de lettjente nye havbrugsmillioner er indædt. Luften og medierne er fulde af facts og fake news i skøn forvirring. Det er således ikke let at være læser, hvis man ikke har en faglig indsigt. Vi bringer ...

Havet sletter desværre ikke alle spor…

Årligt løber der omkring 2.000 km3 vand gennem vore sunde og bælter - i nordgående retning på vej mod Nordsøen via Kattegat. Omkring 1.500 km3 løber den modsatte vej. Vi taler kubikkilometer, så det er store mængder, det drejer sig om. Vandet suser altså ikke blot ...

Havbrug og Havkolera – Livsfarlig bakterie

Sommeren er over os. Badevandet har mange steder passeret de magiske 20 grader. Men det er ikke lutter liv og glade badedage. Det er også øget risiko for livsfarlige infektioner med havkolera-bakterien Vibrio vulnificus, der netop stortrives i varmt havvand. 20 grader eller ...

Lystfiskermagasin mod havbrug

Budskabet spredes over det ganske land Viden er som bekendt magt. Kan man holde folk hen i uvidenhed, kan man komme langt. Det princip har regeringen brugt flittigt i sin kamp for flere forurenende havbrug i et Kattegat, der allerede gisper efter vejret. ...

BLAK – The Movie

Miljøgruppen BLAK - opkaldt efter den store Blaksten ud for Jernhatten på Djursland - er gået til filmen med flotte optagelser fra øen Hjelm. Det var her, Marsk Stig forskansede sig efter kongemordet i Finderup Lade. Tilbage i 1286. Og her, man har ...

Åbent brev til Folketinget om havbrug i Danmark

Sidste år i maj traf Folketinget med L111 en i miljømæssig henseende højst uansvarlig beslutning. Loven vil i dens konsekvens betyde store udledninger af kvælstof til Kattegat, samt andre problemer for havmiljøet. De såkaldte kompenserende tiltag, som loven foreskriver, er slet ikke ...

Sverige fører an med miljøet

Mens regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stadig arbejder på at få gennemtrumfet deres planer om nye forurenende havbrug i det Kattegat, der allerede gisper efter vejret, så er de på den anden side af Sundet i fuld gang med at afvikle eksisterende ...

Kampen om Kattegat

Tirsdag den 20. november gæstede fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) den kendte naturlokalitet Jernhatten på østspidsen af Djursland. Formålet med besøget var at indvie den smukke Jernhatten som en del af regeringens nye naturkanon. Mødet og indvielsen blev imødeset med stor interesse fra lokalbefolkningen, der ...

Den store løgn om foder, føde og fiskeopdræt

Den norske organisation “Framtiden i våre hender” har kigget nærmere på fiskeopdrættets klassiske påstand om, at det er netop fiskeopdrættet, der skal redde verden. Fiskeopdrættet, som skal brødføde den sultende del af befolkningen. Nu vidste de fleste af os jo godt, at det ikke er ...

Hvem ejer egentlig Kattegat?

Miljøforeningen Blak har netop haft en ny annonce i Jyllands-Posten: Søndag den 12. maj 2019. Denne gang omhandlende, hvorvidt en siddende regering blot kan tilgodese sine egne venner med fri forurening af det Kattegat, der burde og bør være fælleseje. Det ...

– Hvorfor gik det dog så galt?

Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om et halvt år er alting glemt. Er der således mere end et halvt år til næste valg, er der fred og ingen fare – ...

Flertallet bag loven om flere havbrug vakler

Flertallet bag Lov nr. 111 om flere havbrug i Kattegat vakler. Loven vil blive taget op til ny behandling i Folketinget efter valget den 5. juni. Det kom tydeligt frem på det politiske møde om ”Livet i Havet” på Kattegatcentret i Grenå ...

TV-programmer om havbrug

I miljøgruppen BLAK Djursland drømmer vi om en maritim nationalpark, hvor natur og miljø er i højsædet. Hvor naturen får et tiltrængt pusterum efter mange års brug og misbrug. Men indtil en sådan nationalpark er en realitet, da fortsætter oplysningskampagnen om de ...

Vandramme-direktivet

Vandramme-direktivet - forkortet VRD - er et meget lidt sexet ord, som mange i snart mange år er gået i en stor bue udenom. Uanset om man er menigmand eller politisk belutningstager. Ærgerligt, for det er netop EU’s Vandramme-direktiv, der skal redde ...

Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

Af Nina Bjarup Vetter Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst. Tirsdag ...

De manglende placeringstilladelser for havbrug

af Flemming Seiersen, Miljøjournalist på www.gylle.dk Står det til statens advokat, Kammeradvokaten, skal de danske havbrug lukkes. I givet fald i et par år, mens det bliver undersøgt, om de har en skadelig indflydelse på habitatområderne. Om havbrugene bliver lukket, afgøres inden den 1. april. ...

Go to Top