Det er folkebevægelser på Djursland, der har forhindret nye havbrug

1. januar 2001

Det er folkebevægelser på Djursland, der har forhindret nye havbrug

1. januar 2001

Det er takket være en flere-årig og indædt modstand fra folkelige bevægelser på Djursland, at oprettelsen af nye havbrug nu stoppes.  Der kommer ingen nye havbrug, og de nuværende 19 bliver måske helt lukket eller flyttes på land. Det oplyste miljøminister Lea Wermelin på et netop afholdt pressemøde den 26. august.

Men det hele startede med miljøbevægelsen BLAK (opkaldt efter en stor sort sten ud for Jernhatten på Djursland). Og det blev i 2016 fulgt op af en ny bevægelse, ”Nej til Havbrug”, der indtil nu har indsamlet 16.000 underskrifter mod nye havbrug. De var samtidig et ja tak til en Maritim Nationalpark Kattegat.

Efterhånden kom Syddjurs og Norddjurs kommuner med sammen med Samsø Kommune. Hvis der var blevet lavet nye havbrug, ville det have kostet Djursland dyrt med arbejdspladser – ikke mindst i turistindustrien. Her er der 2.000 arbejdspladser på Djursland. Og nu er resultatet der så:

Ingen nye havbrug, som den tidligere borgerlige regering ellers havde lagt op til med Lov nr. 111. Den bliver nu ophævet af miljøministeren hurtigst muligt.

Kolossal sejr for demokratiet

– Det er en kolossal sejr for demokratiet og de folkelige bevægelser, selv om det tager tid og kræver mange kræfter at gå op mod en regering og en lov, som med nye og store havbrug ville have forringet havmiljøet. Ikke kun ved Djurslands kyster, men også ved Samsø og Nordsjælland.

Det siger Nina Bjarup Vetter, primus motor i både BLAK og ”Nej til havbrug”. Hun suppleres af Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, der er mangeårig modstander af havbrug:

– Det er en stor dag for de mange mennesker, som længe har kæmpet mod flere havbrug. De har vundet i dag. Vi er glade for regeringens initiativ, men mener, at regeringen nu bør tage videre skridt for at rydde op på de skadelige virkninger af Venstre-regeringens landbrugspakke.

Søren Egge Rasmussen supplerer med, at han allerede den 2. august spurgte den nye miljøminister Lea Wermelin (S), hvorvidt hun ville ophæve den omstridte lov L 111 om etableringen af nye havbrug.

Trods mange rykkere i flere uger lykkedes det ikke at få svar fra ministeren.

Svaret kom i stedet på det netop afholdte pressemøde:

– Det har Lea Wermelin til hensigt at gøre!

L111 om flere havbrug er lagt død.

/ Flemming Seiersen, Journalist

Læs hele pressemeddelelsen fra miljøministeren her

 

Organisationer og foreninger

Mange enkeltpersoner og organisationer engagerede sig tidligt eller sent og mere eller mindre i kampen mod de forurenende havbrug. Her et repræsentativt udpluk af involverede organisationer – i alfabetisk rækkefølge:

 • Beredskab Rent Kattegat
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Endelave Hav- og Dambrug Nej Tak
 • Enhedslisten
 • Greenpeace
 • Kaninen Katrine fra Endelave
 • Landsforeningen Levende Hav
 • Lystfiskeri Østjylland
 • Miljøforeningen BLAK
 • Nordsjælland imod Havbrug i Kattegat
 • REE Park Safari
 • Socialistisk Folkeparti
 • Stop Havbrugssvineriet i Danmark

Hertil skal lægges et utal af enkeltpersoner og politikere, som alle på den ene eller anden måde har arbejdet i den gode sags tjeneste. Det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Nogle har gjort det anonymt – andre med navns nævnelse.

Nogle bidrog fysisk til kampen mod havbrug – andre økonomisk. Nogle kom på lokalt eller landsdækkende TV – andre ikke. Men alle skal de have den allerstørste tak for deres indsats.

Miljøforeningen BLAK har til dato indsamlet 16.000 underskrifter mod havbrug i Kattegat.

Det er takket være en flere-årig og indædt modstand fra folkelige bevægelser på Djursland, at oprettelsen af nye havbrug nu stoppes.  Der kommer ingen nye havbrug, og de nuværende 19 bliver måske helt lukket eller flyttes på land. Det oplyste miljøminister Lea Wermelin på et netop afholdt pressemøde den 26. august.

Men det hele startede med miljøbevægelsen BLAK (opkaldt efter en stor sort sten ud for Jernhatten på Djursland). Og det blev i 2016 fulgt op af en ny bevægelse, ”Nej til Havbrug”, der indtil nu har indsamlet 16.000 underskrifter mod nye havbrug. De var samtidig et ja tak til en Maritim Nationalpark Kattegat.

Efterhånden kom Syddjurs og Norddjurs kommuner med sammen med Samsø Kommune. Hvis der var blevet lavet nye havbrug, ville det have kostet Djursland dyrt med arbejdspladser – ikke mindst i turistindustrien. Her er der 2.000 arbejdspladser på Djursland. Og nu er resultatet der så:

Ingen nye havbrug, som den tidligere borgerlige regering ellers havde lagt op til med Lov nr. 111. Den bliver nu ophævet af miljøministeren hurtigst muligt.

Kolossal sejr for demokratiet

– Det er en kolossal sejr for demokratiet og de folkelige bevægelser, selv om det tager tid og kræver mange kræfter at gå op mod en regering og en lov, som med nye og store havbrug ville have forringet havmiljøet. Ikke kun ved Djurslands kyster, men også ved Samsø og Nordsjælland.

Det siger Nina Bjarup Vetter, primus motor i både BLAK og ”Nej til havbrug”. Hun suppleres af Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, der er mangeårig modstander af havbrug:

– Det er en stor dag for de mange mennesker, som længe har kæmpet mod flere havbrug. De har vundet i dag. Vi er glade for regeringens initiativ, men mener, at regeringen nu bør tage videre skridt for at rydde op på de skadelige virkninger af Venstre-regeringens landbrugspakke.

Søren Egge Rasmussen supplerer med, at han allerede den 2. august spurgte den nye miljøminister Lea Wermelin (S), hvorvidt hun ville ophæve den omstridte lov L 111 om etableringen af nye havbrug.

Trods mange rykkere i flere uger lykkedes det ikke at få svar fra ministeren.

Svaret kom i stedet på det netop afholdte pressemøde:

– Det har Lea Wermelin til hensigt at gøre!

L111 om flere havbrug er lagt død.

/ Flemming Seiersen, Journalist

Læs hele pressemeddelelsen fra miljøministeren her

 

Organisationer og foreninger

Mange enkeltpersoner og organisationer engagerede sig tidligt eller sent og mere eller mindre i kampen mod de forurenende havbrug. Her et repræsentativt udpluk af involverede organisationer – i alfabetisk rækkefølge:

 • Beredskab Rent Kattegat
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Endelave Hav- og Dambrug Nej Tak
 • Enhedslisten
 • Greenpeace
 • Kaninen Katrine fra Endelave
 • Landsforeningen Levende Hav
 • Lystfiskeri Østjylland
 • Miljøforeningen BLAK
 • Nordsjælland imod Havbrug i Kattegat
 • REE Park Safari
 • Socialistisk Folkeparti
 • Stop Havbrugssvineriet i Danmark

Hertil skal lægges et utal af enkeltpersoner og politikere, som alle på den ene eller anden måde har arbejdet i den gode sags tjeneste. Det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Nogle har gjort det anonymt – andre med navns nævnelse.

Nogle bidrog fysisk til kampen mod havbrug – andre økonomisk. Nogle kom på lokalt eller landsdækkende TV – andre ikke. Men alle skal de have den allerstørste tak for deres indsats.

Miljøforeningen BLAK har til dato indsamlet 16.000 underskrifter mod havbrug i Kattegat.