Pressemeddelelse fra Miljøministeren

1. januar 2001

Pressemeddelelse fra Miljøministeren

1. januar 2001

Nej til nye havbrug – Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin – Danmarks stadig nye miljøminister – kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her:

“Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse udvidelser af havbrugssektoren. I stedet skal der satses på en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden det risikerer at gå ud over miljøet. Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren:

– Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.

– Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

Miljøministeren har besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler (musligeopdræt, red.) og ønsker helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven.

Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse.

– Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen.

– Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet.”

 

Således afslutter miljøminister Lea Wermelin (S) sin pressemeddelelse, der blev modtaget med jubel af miljøvenner landet over. Tre års opslidende kamp mod de forurenende havbrug var forbi.

 

Læs om de mange gode kræfter – foreninger og enkeltpersoner – som står bag den nye miljøministers nej til flere forurenende havbrug.

Nej til nye havbrug – Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin – Danmarks stadig nye miljøminister – kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her:

“Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse udvidelser af havbrugssektoren. I stedet skal der satses på en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden det risikerer at gå ud over miljøet. Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren:

– Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.

– Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

Miljøministeren har besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler (musligeopdræt, red.) og ønsker helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven.

Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse.

– Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen.

– Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet.”

 

Således afslutter miljøminister Lea Wermelin (S) sin pressemeddelelse, der blev modtaget med jubel af miljøvenner landet over. Tre års opslidende kamp mod de forurenende havbrug var forbi.

 

Læs om de mange gode kræfter – foreninger og enkeltpersoner – som står bag den nye miljøministers nej til flere forurenende havbrug.