Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

1. januar 2001

Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

1. januar 2001

Af Nina Bjarup Vetter Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland

I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst.

Tirsdag den 29. oktober drager sekretariatet og repræsentant for landsbyfællesskabet Østdjurs og distriktsrådet i Østdjurs Flemming Petersen til Øresundsakvariet i Helsingør. Her vil akvariechef Jens Peder Jeppesen fortælle om deres andel i arbejdet med at etablere en Maritim Nationalpark i Øresund.

 

Fælles interesser

Der er mange lighedspunkter mellem de nordsjællandske og de djurslandske kommuner. Ikke mindst afhængigheden af turismen, som skaber tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter. Et samarbejde om at langtidssikre havmiljøet og det rene badevand giver derfor god mening.

Det handler om bæredygtigt fiskeri, reetablering af stenrev, forbud mod bundtrawl og råstofudvinding samt en fælles indsats mod udledninger af næringsstoffer fra havbrug og fra landsiden. At sætte det ind i rammen af en maritim nationalpark kan løfte områderne og langtidssikre de store rekreative interesser, der er forbundet med rent badevand og et levende hav.

Blågrønt kystbælte

Rent lokalt er visionen desuden at få udarbejdet planer om et blågrønt kystbælte og en naturpark langs Djurslands kyster. Kyst- og vandløbsnære arealer skal søges udtaget af landbrugsdrift for at nedsætte udledningerne og genskabe naturen.

Dette er allerede indskrevet i Landsbyklynge-fællesskabet Østdjurs’ handlingsplan. Det vil styrke både bosætning og eksempelvis den stigende vandreturisme centreret omkring netop kystlandet.

 

Ny usikkerhed om havbrug

Desværre er der igen opstået usikkerhed omkring havbrug, til trods for at vores nye miljøminister Lea Wermelin sidst i august fra Jernhatten udtalte, at der ikke ville komme nye havbrug i Kattegat. Alligevel har hun sat gang i sagsbehandlingen af placeringsansøgningerne fra de 37 havbrug. Det er selvklart et forhold, der også vil blive drøftet på dagen.

 

Blåt Danmarkskort

På lidt længere sigt er hensigten at udvide samarbejdet også til Østersøområdet og få fokus på et decideret ”Blåt Danmarkskort” – en pendant til det “Grønne Danmarkskort”, som handler om at etablere sammenhængende landområder, der kan styrke biodiversiteten. Nu skal den vigtige vandside også med.

Sekretariatet består af Nina Bjarup Vetter, cand.theol og formand for BLAK; Steen Ulnits, fiskeribiolog og cand.scient; Flemming Seiersen, miljøjournalist og tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole samt Anne Bregnballe, dr. polit ved Institut for Statsvitenskap, Oslo.

Desuden er der etableret et advisory board, hvor professor Stiig Markager og forhenværende generaldirektør ved EU-kommissionen Asger Petersen er indtrådt.

Af Nina Bjarup Vetter Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland

I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst.

Tirsdag den 29. oktober drager sekretariatet og repræsentant for landsbyfællesskabet Østdjurs og distriktsrådet i Østdjurs Flemming Petersen til Øresundsakvariet i Helsingør. Her vil akvariechef Jens Peder Jeppesen fortælle om deres andel i arbejdet med at etablere en Maritim Nationalpark i Øresund.

 

Fælles interesser

Der er mange lighedspunkter mellem de nordsjællandske og de djurslandske kommuner. Ikke mindst afhængigheden af turismen, som skaber tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter. Et samarbejde om at langtidssikre havmiljøet og det rene badevand giver derfor god mening.

Det handler om bæredygtigt fiskeri, reetablering af stenrev, forbud mod bundtrawl og råstofudvinding samt en fælles indsats mod udledninger af næringsstoffer fra havbrug og fra landsiden. At sætte det ind i rammen af en maritim nationalpark kan løfte områderne og langtidssikre de store rekreative interesser, der er forbundet med rent badevand og et levende hav.

Blågrønt kystbælte

Rent lokalt er visionen desuden at få udarbejdet planer om et blågrønt kystbælte og en naturpark langs Djurslands kyster. Kyst- og vandløbsnære arealer skal søges udtaget af landbrugsdrift for at nedsætte udledningerne og genskabe naturen.

Dette er allerede indskrevet i Landsbyklynge-fællesskabet Østdjurs’ handlingsplan. Det vil styrke både bosætning og eksempelvis den stigende vandreturisme centreret omkring netop kystlandet.

 

Ny usikkerhed om havbrug

Desværre er der igen opstået usikkerhed omkring havbrug, til trods for at vores nye miljøminister Lea Wermelin sidst i august fra Jernhatten udtalte, at der ikke ville komme nye havbrug i Kattegat. Alligevel har hun sat gang i sagsbehandlingen af placeringsansøgningerne fra de 37 havbrug. Det er selvklart et forhold, der også vil blive drøftet på dagen.

 

Blåt Danmarkskort

På lidt længere sigt er hensigten at udvide samarbejdet også til Østersøområdet og få fokus på et decideret ”Blåt Danmarkskort” – en pendant til det “Grønne Danmarkskort”, som handler om at etablere sammenhængende landområder, der kan styrke biodiversiteten. Nu skal den vigtige vandside også med.

Sekretariatet består af Nina Bjarup Vetter, cand.theol og formand for BLAK; Steen Ulnits, fiskeribiolog og cand.scient; Flemming Seiersen, miljøjournalist og tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole samt Anne Bregnballe, dr. polit ved Institut for Statsvitenskap, Oslo.

Desuden er der etableret et advisory board, hvor professor Stiig Markager og forhenværende generaldirektør ved EU-kommissionen Asger Petersen er indtrådt.