Nej til Havbrug

Ikke-kategoriseret

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 4

Artikel 4 ud af 7: SUBMUSSEL, der ikke vil synke Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ejere. ...

Go to Top