Kære miljøminister Lea Wermelin 

1. januar 2001

Kære miljøminister Lea Wermelin 

1. januar 2001

Op til kommunalvalget valgte vi d 28.10. 2021 at bringe en annonceside i JyllandsPosten:

 

Kære miljøminister Lea Wermelin

Danmark har i 20 år været forpligtet til at reducere udledningerne til vandmiljøet og leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv om en “god økologisk tilstand”.

Og alligevel har havmiljøet år for år fået det værre. Specielt i Lillebælt og Limfjorden er situationen katastrofal.

Vi er bekymrede for den ukontrollerede danske svineproduktion. Den er motor i Gylletrekanten, hvor en stadig strøm af gylle løber ud i vore fjorde. Her danner den grobund for algevækst, som bliver føde for muslinger, der siden kan høstes og blive til muslingemel og foder for endnu flere svin.

Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse

“På den måde kan fjorden effektivt fungere som rensningsanlæg for landbrugets dyreproduktion, og Danmarks landbrugsareal er nok en gang udvidet, så det nu også omfatter fjordene.

Overskuddet af næringsstofferne fra landbruget bliver til alger, som bliver til muslinger og dernæst til dyrefoder. Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse, og fjorden er blevet til en intensiv grisefarm.”

Professor Stiig Markager, Aarhus Universitet i Nyt Fokus

Muslingeopdræt

Erhvervsminister Simon Kollerups nye Havplan udpeger næsten 5.000 km2 til kommende opdræt af muslinger, udlægning af kulturbanker og etablering af omplantningsbanker. Et område på størrelse med Fyn og Lolland-Falster, som på denne måde sikres fortsat forurening og ødelæggelse af bundmiljøet ved det efterfølgende muslingeskrab.

Havplanen læner sig op af anbefalinger i DCE-rapport nr. 368 fra 2020 om Marine Virkemidler. Hovedforfatter på muslingedelen er DTU Aqua professor Jens Kjerulf Petersen, som ved rapportens udgivelse var både professor ved DTU Aqua, direktør for Dansk Skaldyrcenter og direktør i det private Muslingestrømpe Aps., der i tolv år havde solgt udstyr til muslingeopdræt.

Professor Petersen kan således næppe siges at være habil i denne sag.

Moderne forskning i vore nabolande viser samtidig, at kun en tredjedel af de næringsstoffer, som muslingerne filtrerer fra, kan optages i deres kød og fjernes ved høst. En anden tredjedel passerer delvis fordøjet gennem muslingerne og ender i vandet som endnu mere bio-tilgængelige end før. Endelig havner den sidste tredjedel som ekskrementer på bunden under og omkring anlægget.

For hvert ton kvælstof, der kan høstes, havner således et andet ton kvælstof på bunden som helt ny forurening. Men i EU fastholder man, at der i forbindelse med Vandrammedirektivet ikke må ske nogen ny forurening. Og at al forurening skal renses ved kilden.

Senest har Blå Biomasses bestyrelsesformand Klaus Astrup Nielsen i Skive Folkeblad postuleret, at hans muslinger kan fjerne op til 60 % af næringsstofferne. Det dobbelte af, hvad der ellers er generelt accepteret. Han har ikke svaret tilbage på spørgsmål om, hvor han dog har det tal fra.

Fagligt uforsvarlig muslingedyrkning

“Ifølge min vurdering er det fagligt uansvarligt at lave anlæg til muslingedyrkning i et i forvejen stærkt belastet område med lav vandudskiftning som Skive Fjord.

Argumentet om at muslingerne forbedrer miljøet for området som helhed på trods af de stærkt forringede bundforhold under anlægget er særdeles problematisk.”

Professor Jens Borum, Københavns Universitet om Skive Fjord

Havbrug

Endelig er vi bekymrede for den pågående habitatkonsekvensvurdering af allerede eksisterende havbrug. Havbrug, som ligger ulovligt placeret og skal have fornyet deres miljøtilladelse til fortsat forurening.

Entreprisen på denne habitatkonsekvensvurdering blev overraskende vundet af Dansk Hydraulisk Institut (DHI), der tidligere har fungeret som lønnede konsulenter for selvsamme havbrug, de nu skal vurdere fremtiden for.

DHI har nu valgt at udlicitere en del af feltarbejdet med undersøgelse af havbrugene til professor Jens Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyr Center på Mors. Det gælder specielt anlæggene, der ligger ved udmundingen af Horsens Fjord.

Det har givet spillet ind, at DHI’s Mads Birkeland tidligere har været aktivt involveret i KOMBI-projektet, der endte med et krav om konfiskation af 190 millioner kroner tjent ved ulovlig forurening af netop Horsens Fjord. Og som nu verserer ved byretten i Horsens.

KOMBI-projektet skulle bruge muslinger som kompensation for en øget fiskeproduktion. Det lykkedes blot aldrig. Det lykkedes derimod deltagerne at hæve 8,9 mio. kroner i tilskud fra GUDP-midlerne. Med DHI som en af modtagerne.

I Miljøforeningen BLAK kan vi ikke forestille os et mere inhabilt makkerpar end DHI og Dansk Skaldyr Center til dette vigtige arbejde. Vi frygter, at deres arbejde for Miljøstyrelsen primært skal bruges til at legitimere og miljøgodkende de pågældende havbrug, som DHI tidligere har bistået.

Så forureningen kan fortsætte helt som hidtil.

Med venlig hilsen,

Miljøforeningen BLAK og  Sekretariatet for Maritim Nationalpark

Læs meget mere om havbrug, muslinger og miljø her på vor velbesøgte hjemmeside www.nejtilhavbrug.dk.

Eller følg med i vore Facebook-grupper “Miljøforeningen BLAK” og Nej til havbrug ud for Hjelm, Ja til Maritim Nationalpark”.

 

Havplanen alene et politisk produkt

“Det er sørgeligt, at man lander en havplan så langt fra indhold, forudsætninger og intentioner i lovgrundlaget.

 Det efterlader alle med en klar opfattelse af, at samtlige høringssvar vil blive ignoreret, da havplanen alene er et politisk produkt og ikke baseret på det faglige grundlag, som ellers er en integreret del af loven om den danske havplan.”

Professor Bo Riemann, Aarhus Universitet i Altinget

 

”Nutrient removal capacity and potential ecological consequences of blue mussel farms for nutrient abatement in the Baltic Sea” s.1,2 Nils Hedberg, Nils Kautsky m.fl. Stockholms Universitet 2018

Annoncetekst slut

Bragt den 28.10. 2021

Du kan tilgå Den Digitale Havplan på www.havplan.dk

Op til kommunalvalget valgte vi d 28.10. 2021 at bringe en annonceside i JyllandsPosten:

 

Kære miljøminister Lea Wermelin

Danmark har i 20 år været forpligtet til at reducere udledningerne til vandmiljøet og leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv om en “god økologisk tilstand”.

Og alligevel har havmiljøet år for år fået det værre. Specielt i Lillebælt og Limfjorden er situationen katastrofal.

Vi er bekymrede for den ukontrollerede danske svineproduktion. Den er motor i Gylletrekanten, hvor en stadig strøm af gylle løber ud i vore fjorde. Her danner den grobund for algevækst, som bliver føde for muslinger, der siden kan høstes og blive til muslingemel og foder for endnu flere svin.

Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse

“På den måde kan fjorden effektivt fungere som rensningsanlæg for landbrugets dyreproduktion, og Danmarks landbrugsareal er nok en gang udvidet, så det nu også omfatter fjordene.

Overskuddet af næringsstofferne fra landbruget bliver til alger, som bliver til muslinger og dernæst til dyrefoder. Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse, og fjorden er blevet til en intensiv grisefarm.”

Professor Stiig Markager, Aarhus Universitet i Nyt Fokus

Muslingeopdræt

Erhvervsminister Simon Kollerups nye Havplan udpeger næsten 5.000 km2 til kommende opdræt af muslinger, udlægning af kulturbanker og etablering af omplantningsbanker. Et område på størrelse med Fyn og Lolland-Falster, som på denne måde sikres fortsat forurening og ødelæggelse af bundmiljøet ved det efterfølgende muslingeskrab.

Havplanen læner sig op af anbefalinger i DCE-rapport nr. 368 fra 2020 om Marine Virkemidler. Hovedforfatter på muslingedelen er DTU Aqua professor Jens Kjerulf Petersen, som ved rapportens udgivelse var både professor ved DTU Aqua, direktør for Dansk Skaldyrcenter og direktør i det private Muslingestrømpe Aps., der i tolv år havde solgt udstyr til muslingeopdræt.

Professor Petersen kan således næppe siges at være habil i denne sag.

Moderne forskning i vore nabolande viser samtidig, at kun en tredjedel af de næringsstoffer, som muslingerne filtrerer fra, kan optages i deres kød og fjernes ved høst. En anden tredjedel passerer delvis fordøjet gennem muslingerne og ender i vandet som endnu mere bio-tilgængelige end før. Endelig havner den sidste tredjedel som ekskrementer på bunden under og omkring anlægget.

For hvert ton kvælstof, der kan høstes, havner således et andet ton kvælstof på bunden som helt ny forurening. Men i EU fastholder man, at der i forbindelse med Vandrammedirektivet ikke må ske nogen ny forurening. Og at al forurening skal renses ved kilden.

Senest har Blå Biomasses bestyrelsesformand Klaus Astrup Nielsen i Skive Folkeblad postuleret, at hans muslinger kan fjerne op til 60 % af næringsstofferne. Det dobbelte af, hvad der ellers er generelt accepteret. Han har ikke svaret tilbage på spørgsmål om, hvor han dog har det tal fra.

Fagligt uforsvarlig muslingedyrkning

“Ifølge min vurdering er det fagligt uansvarligt at lave anlæg til muslingedyrkning i et i forvejen stærkt belastet område med lav vandudskiftning som Skive Fjord.

Argumentet om at muslingerne forbedrer miljøet for området som helhed på trods af de stærkt forringede bundforhold under anlægget er særdeles problematisk.”

Professor Jens Borum, Københavns Universitet om Skive Fjord

Havbrug

Endelig er vi bekymrede for den pågående habitatkonsekvensvurdering af allerede eksisterende havbrug. Havbrug, som ligger ulovligt placeret og skal have fornyet deres miljøtilladelse til fortsat forurening.

Entreprisen på denne habitatkonsekvensvurdering blev overraskende vundet af Dansk Hydraulisk Institut (DHI), der tidligere har fungeret som lønnede konsulenter for selvsamme havbrug, de nu skal vurdere fremtiden for.

DHI har nu valgt at udlicitere en del af feltarbejdet med undersøgelse af havbrugene til professor Jens Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyr Center på Mors. Det gælder specielt anlæggene, der ligger ved udmundingen af Horsens Fjord.

Det har givet spillet ind, at DHI’s Mads Birkeland tidligere har været aktivt involveret i KOMBI-projektet, der endte med et krav om konfiskation af 190 millioner kroner tjent ved ulovlig forurening af netop Horsens Fjord. Og som nu verserer ved byretten i Horsens.

KOMBI-projektet skulle bruge muslinger som kompensation for en øget fiskeproduktion. Det lykkedes blot aldrig. Det lykkedes derimod deltagerne at hæve 8,9 mio. kroner i tilskud fra GUDP-midlerne. Med DHI som en af modtagerne.

I Miljøforeningen BLAK kan vi ikke forestille os et mere inhabilt makkerpar end DHI og Dansk Skaldyr Center til dette vigtige arbejde. Vi frygter, at deres arbejde for Miljøstyrelsen primært skal bruges til at legitimere og miljøgodkende de pågældende havbrug, som DHI tidligere har bistået.

Så forureningen kan fortsætte helt som hidtil.

Med venlig hilsen,

Miljøforeningen BLAK og  Sekretariatet for Maritim Nationalpark

Læs meget mere om havbrug, muslinger og miljø her på vor velbesøgte hjemmeside www.nejtilhavbrug.dk.

Eller følg med i vore Facebook-grupper “Miljøforeningen BLAK” og Nej til havbrug ud for Hjelm, Ja til Maritim Nationalpark”.

 

Havplanen alene et politisk produkt

“Det er sørgeligt, at man lander en havplan så langt fra indhold, forudsætninger og intentioner i lovgrundlaget.

 Det efterlader alle med en klar opfattelse af, at samtlige høringssvar vil blive ignoreret, da havplanen alene er et politisk produkt og ikke baseret på det faglige grundlag, som ellers er en integreret del af loven om den danske havplan.”

Professor Bo Riemann, Aarhus Universitet i Altinget

 

”Nutrient removal capacity and potential ecological consequences of blue mussel farms for nutrient abatement in the Baltic Sea” s.1,2 Nils Hedberg, Nils Kautsky m.fl. Stockholms Universitet 2018

Annoncetekst slut

Bragt den 28.10. 2021

Du kan tilgå Den Digitale Havplan på www.havplan.dk