Med M/S Anton på landsturné

1. januar 2001

Med M/S Anton på landsturné

1. januar 2001

Nye aktioner går nu i gang for at stoppe planerne om nye havbrug. 37 ansøgninger er der kommet om at få lov til at lave havbrug – især i Kattegat ud for Djurslands kyst. Hvornår eventuelle tilladelser gives, vides ikke. Organisationen Levende Hav med kutteren ”Anton” markerer starten på en landsomfattende underskrift-indsamling på Folkemødet på Bornholm fra den 13. til den 17. juni.

På Folkemødet lægger kutteren til kaj i Allinge med skipper Knud Andersen ved roret. Bl.a. præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, og borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune vil være om bord og tale imod havbrugene.

Men det bliver ikke kun på Bornholm, kutteren ”Anton” og Levende Hav går i aktion mod havbrug. Kutteren har nemlig allerede været i Fakse Ladeplads den 8. juni. Efter Folkemødet fortsætter den til København (fra den 18. til den 20. juni), Helsingør (fra den 20. til den 22. juni), Ebeltoft (fra den 22. til den 29. juni), Sønderborg (fra den 29. juni til den 1. juli), Fredericia (fra den 1. til den 3. juli), Kolding (fra den 3. til den 5. juli), Bogense (fra den 5. til den 7. juli) og Ballen (fra den 7. til den 8. juli) for at slutte den 8. juli i hjemhavnen Bønnerup på Norddjursland.

På forhånd har den lokale miljøorganisation i Syddjurs Kommune, BLAK, (opkaldt efter en sort sten på øen Hjelm ud fra Djurslands kyst tæt ved de ansøgte havbrug) indsamlet 12.000 underskrifter mod havbrug. Det er denne aktion, der nu intensiveres på en række fronter. Der vil således blive indsamlet underskrifter på hele Djursland og andre steder i landet i løbet af sommeren bl.a. fra de mange tusinde turister. Den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil jo gerne modtage underskrifter fra borgerne, i modsætning til forgængeren, Esben Lunde Larsen.

– Havbrug vil true  miljøet, kysterne og badestrandene og dermed det vigtige turisterhverv på Djursland med over 2.000 ansatte, siger formanden for miljøorganisationen, Nina Bjarup Vetter.

Der planlægges også et stort folkemøde i efteråret i Grenå med kendte kunstnere og frivillige organisationer. Også de to kommuner på Djursland vil arrangere et stort møde mod havbrug og er i kontakt med kommunerne i Århus, Randers og på Samsø. Også Halsnæs og Gribskov på Sjælland kan blive berørt af havbrug. De frivillige organisationer har henvendt sig til Horsens og Hedensted kommuner. De to møder skal supplere hinanden.

Argumenterne mod havbrug

– Hvorfor er det så, at flere og flere mennesker og organisationer går imod havbrugene? JP Østjylland har med Nina Bjarup Vetter som kilde opstillet modstandernes argumenter – her i forkortet og redigeret form:

 • Havbrug vil skade kystturismen ud for Djursland, Anholt og Gilleleje.
 • Kysterne vil forurenes af kvælstof, fosfor, kobber, fiskefoder og medicinrester
 • Borgerne på land har siden 1980’erne betalt milliarder af kroner til kloakering og rensningsanlæg.  Hvis havbrugene kommer, kan de forurene havmiljøet helt gratis.
 • Muslingefarme, som man mener kan optage forureningen fra havbrugene, vil beslaglægge flere kvadratkilometer af havet. De vil samtidig udlede store mængder af drivhusgassen methan.
 • Produktionen af fisk i havbrug vil ikke skabe en CO2-venlig fødevare til verdens sultne, men primært ørredrogn til det japanske luksusmarked. Havbrugene er desuden en trussel mod havets vilde fisk, som overfiskes til foder til fiskene i havbrugene.
 • De 8 udpegede zoner til havbrug vil give problemer med havlus på grund af det høje saltindhold i Kattegat og dermed true både havørred og Gudenå-laks.
 • Fisk i bure i havbrug er uetisk og med epidemiske sygdomme og sår og med meget ringe livsvilkår. Ofte dør mere end hver femte fisk inden ”høst”. Det kan blive en ny slags store svinefarme – bare under vand.
 • Samtlige byrådsmedlemmer i de berørte kommuner er imod havbrug og har gjort indsigelser. Imod er også erhvervsfiskerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, Kano- og Kajakforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, landbruget, Verdensnaturfonden, Levende Hav og en lang række andre organisationer og enkeltpersoner.
Nye aktioner går nu i gang for at stoppe planerne om nye havbrug. 37 ansøgninger er der kommet om at få lov til at lave havbrug – især i Kattegat ud for Djurslands kyst. Hvornår eventuelle tilladelser gives, vides ikke. Organisationen Levende Hav med kutteren ”Anton” markerer starten på en landsomfattende underskrift-indsamling på Folkemødet på Bornholm fra den 13. til den 17. juni.

På Folkemødet lægger kutteren til kaj i Allinge med skipper Knud Andersen ved roret. Bl.a. præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, og borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune vil være om bord og tale imod havbrugene.

Men det bliver ikke kun på Bornholm, kutteren ”Anton” og Levende Hav går i aktion mod havbrug. Kutteren har nemlig allerede været i Fakse Ladeplads den 8. juni. Efter Folkemødet fortsætter den til København (fra den 18. til den 20. juni), Helsingør (fra den 20. til den 22. juni), Ebeltoft (fra den 22. til den 29. juni), Sønderborg (fra den 29. juni til den 1. juli), Fredericia (fra den 1. til den 3. juli), Kolding (fra den 3. til den 5. juli), Bogense (fra den 5. til den 7. juli) og Ballen (fra den 7. til den 8. juli) for at slutte den 8. juli i hjemhavnen Bønnerup på Norddjursland.

På forhånd har den lokale miljøorganisation i Syddjurs Kommune, BLAK, (opkaldt efter en sort sten på øen Hjelm ud fra Djurslands kyst tæt ved de ansøgte havbrug) indsamlet 12.000 underskrifter mod havbrug. Det er denne aktion, der nu intensiveres på en række fronter. Der vil således blive indsamlet underskrifter på hele Djursland og andre steder i landet i løbet af sommeren bl.a. fra de mange tusinde turister. Den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil jo gerne modtage underskrifter fra borgerne, i modsætning til forgængeren, Esben Lunde Larsen.

– Havbrug vil true  miljøet, kysterne og badestrandene og dermed det vigtige turisterhverv på Djursland med over 2.000 ansatte, siger formanden for miljøorganisationen, Nina Bjarup Vetter.

Der planlægges også et stort folkemøde i efteråret i Grenå med kendte kunstnere og frivillige organisationer. Også de to kommuner på Djursland vil arrangere et stort møde mod havbrug og er i kontakt med kommunerne i Århus, Randers og på Samsø. Også Halsnæs og Gribskov på Sjælland kan blive berørt af havbrug. De frivillige organisationer har henvendt sig til Horsens og Hedensted kommuner. De to møder skal supplere hinanden.

Argumenterne mod havbrug

– Hvorfor er det så, at flere og flere mennesker og organisationer går imod havbrugene? JP Østjylland har med Nina Bjarup Vetter som kilde opstillet modstandernes argumenter – her i forkortet og redigeret form:

 • Havbrug vil skade kystturismen ud for Djursland, Anholt og Gilleleje.
 • Kysterne vil forurenes af kvælstof, fosfor, kobber, fiskefoder og medicinrester
 • Borgerne på land har siden 1980’erne betalt milliarder af kroner til kloakering og rensningsanlæg.  Hvis havbrugene kommer, kan de forurene havmiljøet helt gratis.
 • Muslingefarme, som man mener kan optage forureningen fra havbrugene, vil beslaglægge flere kvadratkilometer af havet. De vil samtidig udlede store mængder af drivhusgassen methan.
 • Produktionen af fisk i havbrug vil ikke skabe en CO2-venlig fødevare til verdens sultne, men primært ørredrogn til det japanske luksusmarked. Havbrugene er desuden en trussel mod havets vilde fisk, som overfiskes til foder til fiskene i havbrugene.
 • De 8 udpegede zoner til havbrug vil give problemer med havlus på grund af det høje saltindhold i Kattegat og dermed true både havørred og Gudenå-laks.
 • Fisk i bure i havbrug er uetisk og med epidemiske sygdomme og sår og med meget ringe livsvilkår. Ofte dør mere end hver femte fisk inden ”høst”. Det kan blive en ny slags store svinefarme – bare under vand.
 • Samtlige byrådsmedlemmer i de berørte kommuner er imod havbrug og har gjort indsigelser. Imod er også erhvervsfiskerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, Kano- og Kajakforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, landbruget, Verdensnaturfonden, Levende Hav og en lang række andre organisationer og enkeltpersoner.