Protestmøde i Gilleleje

1. januar 2001

Protestmøde i Gilleleje

1. januar 2001

Kære Venner:

SOS fra havmiljøet!

Havbrugsplanerne er en trussel mod det marine miljø og en lang række arter. I øjeblikket udlægges store havarealer til en storforurenende industri, hvor blot ét havbrug udleder 99% mere kvælstof og fosfor end eksempelvis hele Syddjurs Kommune.

Men ikke kun havet og kysterne ud for jyske Djursland er truede. Tre store havbrug ønsker nu at placere sig nord for Gilleleje på Nordsjælland og truer dermed både havmiljøet og et af landets største sommerhusområder.

Hvis vi skal vinde kampen mod havbrug, er det vigtigt, at vi står sammen på tværs af Kattegat-kommunerne og på tværs af de organisationer, som er imod havbrug. Derfor er der taget initiativ til dette borgermøde mod havbrug. Håber, at du kan deltage, og hjælp gerne med at sprede budskabet. Del derfor gerne denne begivenhed.

Håber, at vi ses den 28. juni på havnen i Gilleleje. Programmet er spændende, og i panelet sidder blandt andre professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet. Han var den første til at tale regeringen og dens omstridte Landbrugspakke imod. Og han var den, der blev afvist af selvsamme regering som ekspert, da de nye havbrug skulle til debat før vedtagelsen. Ham kunne de ikke lide. Allerede i 2012 gjorde Stiig Markager opmærksom på, at der var noget galt med kvælstoftallene og beregningsmodellerne.

Senest har han gjort sig kendt for at sige, at han ikke tror på det realistiske i regeringens planer om kompenserende muslingeopdræt i Kattegat. Det er aldrig prøvet før på åbent hav – kun i den lille og lukkede Skive Fjord…

Forhåndsinteressen har været stor. 180 har således allerede tilkendegivet deres forhåndsinteresse. I sidste del af mødet går vi derfor ned på Gilleleje Strand og tager et dronefoto, hvor vi som deltagere skriver ”Stop Havbrug”. Et sådan foto kræver, at vi er mange deltagere. Håber derfor, at du vil hjælpe med at sprede kendskabet til arrangementet på torsdag. Jo flere vi er, desto stærkere står budskabet!

Kære Venner:

SOS fra havmiljøet!

Havbrugsplanerne er en trussel mod det marine miljø og en lang række arter. I øjeblikket udlægges store havarealer til en storforurenende industri, hvor blot ét havbrug udleder 99% mere kvælstof og fosfor end eksempelvis hele Syddjurs Kommune.

Men ikke kun havet og kysterne ud for jyske Djursland er truede. Tre store havbrug ønsker nu at placere sig nord for Gilleleje på Nordsjælland og truer dermed både havmiljøet og et af landets største sommerhusområder.

Hvis vi skal vinde kampen mod havbrug, er det vigtigt, at vi står sammen på tværs af Kattegat-kommunerne og på tværs af de organisationer, som er imod havbrug. Derfor er der taget initiativ til dette borgermøde mod havbrug. Håber, at du kan deltage, og hjælp gerne med at sprede budskabet. Del derfor gerne denne begivenhed.

Håber, at vi ses den 28. juni på havnen i Gilleleje. Programmet er spændende, og i panelet sidder blandt andre professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet. Han var den første til at tale regeringen og dens omstridte Landbrugspakke imod. Og han var den, der blev afvist af selvsamme regering som ekspert, da de nye havbrug skulle til debat før vedtagelsen. Ham kunne de ikke lide. Allerede i 2012 gjorde Stiig Markager opmærksom på, at der var noget galt med kvælstoftallene og beregningsmodellerne.

Senest har han gjort sig kendt for at sige, at han ikke tror på det realistiske i regeringens planer om kompenserende muslingeopdræt i Kattegat. Det er aldrig prøvet før på åbent hav – kun i den lille og lukkede Skive Fjord…

Forhåndsinteressen har været stor. 180 har således allerede tilkendegivet deres forhåndsinteresse. I sidste del af mødet går vi derfor ned på Gilleleje Strand og tager et dronefoto, hvor vi som deltagere skriver ”Stop Havbrug”. Et sådan foto kræver, at vi er mange deltagere. Håber derfor, at du vil hjælpe med at sprede kendskabet til arrangementet på torsdag. Jo flere vi er, desto stærkere står budskabet!