M/S Anton i aktion på Hjarnø

1. januar 2001

M/S Anton i aktion på Hjarnø

1. januar 2001

“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer.

Vi har inviteret Hedensted Kommune, branchefolk og repræsentanter for grønne organisationer til et debatmøde i Juelsmindehallen lørdag den 3. november med start kl. 14.00. Der er offentlig og gratis adgang til mødet. Korte oplæg, diskussion og besvarelse af spørgsmål fra salen skal gerne give tilhørerne et bedre indblik, så man selv kan gøre sig sin mening klar – og desuden et levende møde.

Levende Hav lægger kl. ca. 13 til i Juelsminde Havn med deres kutter Anton. I tilknytning hertil vil være en plancheudstilling og mulighed for uformelle drøftelser. Forud er et kort besøg i Snaptun – se nedenfor.

Havbrugsgruppen ved Horsens Fjord består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Horsens og Hedensted, Friluftsrådet Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Horsens Sejlklub, grundejerforeninger ved As Vig, Endelavegruppen samt beboere fra Hjarnø og Snaptun.

Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna, se mere om foreningen på: www.levendehav.dk

Baggrund:

I og lige udenfor Horsens Fjord ligger 5 havbrug, som med deres tilknyttede muslinge- og tangbrug okkuperer op mod 500 hektar. Havbrugene udsætter og opdrætter hvert år langt over 600.000 regnbueørreder. Udledningen herfra har en væsentlig betydning for kystvandets miljøtilstand, der karakteriseres som ringe.

Produktionskapaciteten i havbrugene i Hedensted kommune er på mere end 5.000 tons fisk. Afføringen og madspildet fra fiskene ender hver dag i vores vandmiljø. I Hedensted Kommune bor der ca. 3.500 tons mennesker, hvis afføring og madspild vi omhyggeligt opsamler.

Regeringen har planer om en væsentlig udbygning af havbrugssektoren i Kattegat, der heller ikke lever op til kravet om god miljøtilstand.

 

Kontaktpersoner:

Jan Karnøe, Havbrugsgruppen, mobil 2170 4913, mail jankarnoe@gmail.com

Knud Andersen, Levende Hav, mobil 2048 7421, mail levendehav@gmail.com

For at gøre opmærksom på mødet i Juelsminde og den folkelige modstand mod eksisterende og planlagte stærkt forurenende havbrug i danske farvande anløber Levende Havs kutter, Anton, Snaptun Havn på vej til Juelsminde.

Det sker lørdag den 3. november kl. 10.00 under banneret: STOP HAVSVIN-ERI

Det efterfølgende møde finder sted i Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde

Der er adgang fra kl. 13.30.

“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer.

Vi har inviteret Hedensted Kommune, branchefolk og repræsentanter for grønne organisationer til et debatmøde i Juelsmindehallen lørdag den 3. november med start kl. 14.00. Der er offentlig og gratis adgang til mødet. Korte oplæg, diskussion og besvarelse af spørgsmål fra salen skal gerne give tilhørerne et bedre indblik, så man selv kan gøre sig sin mening klar – og desuden et levende møde.

Levende Hav lægger kl. ca. 13 til i Juelsminde Havn med deres kutter Anton. I tilknytning hertil vil være en plancheudstilling og mulighed for uformelle drøftelser. Forud er et kort besøg i Snaptun – se nedenfor.

Havbrugsgruppen ved Horsens Fjord består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Horsens og Hedensted, Friluftsrådet Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Horsens Sejlklub, grundejerforeninger ved As Vig, Endelavegruppen samt beboere fra Hjarnø og Snaptun.

Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna, se mere om foreningen på: www.levendehav.dk

Baggrund:

I og lige udenfor Horsens Fjord ligger 5 havbrug, som med deres tilknyttede muslinge- og tangbrug okkuperer op mod 500 hektar. Havbrugene udsætter og opdrætter hvert år langt over 600.000 regnbueørreder. Udledningen herfra har en væsentlig betydning for kystvandets miljøtilstand, der karakteriseres som ringe.

Produktionskapaciteten i havbrugene i Hedensted kommune er på mere end 5.000 tons fisk. Afføringen og madspildet fra fiskene ender hver dag i vores vandmiljø. I Hedensted Kommune bor der ca. 3.500 tons mennesker, hvis afføring og madspild vi omhyggeligt opsamler.

Regeringen har planer om en væsentlig udbygning af havbrugssektoren i Kattegat, der heller ikke lever op til kravet om god miljøtilstand.

 

Kontaktpersoner:

Jan Karnøe, Havbrugsgruppen, mobil 2170 4913, mail jankarnoe@gmail.com

Knud Andersen, Levende Hav, mobil 2048 7421, mail levendehav@gmail.com

For at gøre opmærksom på mødet i Juelsminde og den folkelige modstand mod eksisterende og planlagte stærkt forurenende havbrug i danske farvande anløber Levende Havs kutter, Anton, Snaptun Havn på vej til Juelsminde.

Det sker lørdag den 3. november kl. 10.00 under banneret: STOP HAVSVIN-ERI

Det efterfølgende møde finder sted i Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde

Der er adgang fra kl. 13.30.