Pressemeddelelse fra Miljøministeren

Nej til nye havbrug - Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin - Danmarks stadig nye miljøminister - kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her: “Bekymring over tilstanden ...

Det er folkebevægelser på Djursland, der har forhindret nye havbrug

Det er takket være en flere-årig og indædt modstand fra folkelige bevægelser på Djursland, at oprettelsen af nye havbrug nu stoppes.  Der kommer ingen nye havbrug, og de nuværende 19 bliver måske helt lukket eller flyttes på land. Det oplyste miljøminister Lea Wermelin på et ...

TV-programmer om havbrug

I miljøgruppen BLAK Djursland drømmer vi om en maritim nationalpark, hvor natur og miljø er i højsædet. Hvor naturen får et tiltrængt pusterum efter mange års brug og misbrug. Men indtil en sådan nationalpark er en realitet, da fortsætter oplysningskampagnen om de forurenende havbrug, der ...

Maritim Nationalpark Kattegat

Der er løbet meget vand gennem Kattegat, siden BLAK miljøgruppe Djursland startede kampen mod havbrug for snart tre år siden. Men i disse dage løfter vi forsigtigt armene i vejret efter politiske udmeldinger fra både Socialdemokratriet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om nej til åbne ...

Flertallet bag loven om flere havbrug vakler

Flertallet bag Lov nr. 111 om flere havbrug i Kattegat vakler. Loven vil blive taget op til ny behandling i Folketinget efter valget den 5. juni. Det kom tydeligt frem på det politiske møde om ”Livet i Havet” på Kattegatcentret i Grenå onsdag den 22. ...

– Hvorfor gik det dog så galt?

Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om et halvt år er alting glemt. Er der således mere end et halvt år til næste valg, er der fred og ingen fare – ingen risiko for ...

Hvem ejer egentlig Kattegat?

Miljøforeningen Blak har netop haft en ny annonce i Jyllands-Posten: Søndag den 12. maj 2019. Denne gang omhandlende, hvorvidt en siddende regering blot kan tilgodese sine egne venner med fri forurening af det Kattegat, der burde og bør være fælleseje. Det Kattegat, som skal ...

Danmark svigter sine nabolande

Af Nina Bjarup Vetter, Cand.theol. og formand for miljøforeningen Blak, Djursland “Østersøen er døende”. Så kort, præcist og deprimerende udtalte den polske EU-parlamentariker J. Wałęsa sig i EU's klagekomité 11. april i forbindelse med et dansk klageinitiativ over regeringens planer om at etablere åbne havbrug i Kattegat. Mere ...

Nordsjælland med Djursland mod nye havbrug

Nordsjælland skal med i Djurslands modstand mod havbrug i Kattegat, da eventuelle nye havbrug også får store konsekvenser for de nordsjællandske kyster og kommuner. Det blev resultatet af et fælles møde i Ree Park på Djursland torsdag den 13. december om modstanden mod nye og ...

Den store løgn om foder, føde og fiskeopdræt

Den norske organisation “Framtiden i våre hender” har kigget nærmere på fiskeopdrættets klassiske påstand om, at det er netop fiskeopdrættet, der skal redde verden. Fiskeopdrættet, som skal brødføde den sultende del af befolkningen. Nu vidste de fleste af os jo godt, at det ikke er rigtigt. At det ...

Kampen om Kattegat

Tirsdag den 20. november gæstede fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) den kendte naturlokalitet Jernhatten på østspidsen af Djursland. Formålet med besøget var at indvie den smukke Jernhatten som en del af regeringens nye naturkanon. Mødet og indvielsen blev imødeset med stor interesse fra lokalbefolkningen, der længe har protesteret ...

M/S Anton i aktion på Hjarnø

“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer. Vi har inviteret Hedensted ...