Nej til Havbrug

Michael

Steen Ulnits’ seneste bog: “HAVmisBRUG”

424 sider om forurenende havbrug og muslingefarme "Fisk er en sund spise og gode for miljøet – når fiskeopdrætterne altså selv skal sige det. Og muslinger er den mest klimaneutrale spise – når muslingedyrkerne selv skal sige det.   Virkeligheden er imidlertid en ...

Høringssvar Havplan

I Miljøforeningen BLAK, der har hovedsæde i det østligste Djursland, har vi med stigende ængstelse fulgt udviklingen af den havplan, som blev sat i søen af daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) tilbage i 2016. Vi har med undren fulgt ...

Nej til Havbrug T-shirts & mærkater

Vis verden, hvad du mener om regeringens stadig mangelfulde miljøpolitik. Vis det med en af vore flotte t-shirts i kridtehvidt med vort skarpe logo på. Eller vort nye blå nationalpark-logo. Eller gør det med en af de markante mærkater til påklæbning på ...

Støt os i kampen mod forurenende havbrug

Det er ikke gratis at kæmpe mod et erhverv, som tjener millioner af kroner på at forurene vort fælles havvand, badevand og fiskevand. Det koster blod, sved og tårer - samt penge på kistebunden. BLAK’s film om Hjelm, omhandlende konsekvenserne af de ...

Kære miljøminister Lea Wermelin 

Op til kommunalvalget valgte vi d 28.10. 2021 at bringe en annonceside i JyllandsPosten:   Kære miljøminister Lea Wermelin Danmark har i 20 år været forpligtet til at reducere udledningerne til vandmiljøet og leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv om en “god ...

Muslinger renser da vandet eller…?

Niels Jørgen Asbech, der bor i nordjyske Aalestrup, er en flittig bruger af Limfjorden. Dels som lystfisker - dels som kajaksejler. Han er engageret i miljøet og derfor medlem af såvel Danmarks Sportsfiskertbund (DSF) som Danmarls Naturfredningsforening (DN). Han har netop været ...

Københavns universitet afviser at behandle klagen

Den 7. april kvitterede Praksisudvalget ved Københavns Universitet for modtagelsen af en klage over et notat forfattet af Bent Vismann. Den 21. april har indklagede Bent Vismann forholdt sig til de fremsatte klager. Praksisudvalget har desværre besluttet ikke at viderebringe hans kommentarer til klagen. ...

Klagen til KU om videnskabelig uredelighed

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis Praksisudvalget Københavns Universitet Nørregade 10 DK-1165 København K Klage over notat skrevet af lektor Bent Vismann, Marin Biologisk Sektion ved Københavns Universitet   Det er glædeligt, at vi nu i Danmark er blevet opmærksom på den lokale ...

Muslinger kan få et økosystem til at tilte

Den 22. januar var der indkaldt til et lukket stormøde om opdræt af miljø-muslinger i Provianthuset på Christiansborg. Her kunne de inviterede og implicerede parter slå på tromme for, at vi skal have masser af nye arealkrævende og storforurenende muslingefarme i ...

De manglende placeringstilladelser for havbrug

af Flemming Seiersen, Miljøjournalist på www.gylle.dk Står det til statens advokat, Kammeradvokaten, skal de danske havbrug lukkes. I givet fald i et par år, mens det bliver undersøgt, om de har en skadelig indflydelse på habitatområderne. Om havbrugene bliver lukket, afgøres inden den 1. april. ...

Ingen ting er bedre end ingenting

af Nina Bjarup Vetter, cand. theol I øjeblikket stimler selv de værst forurenende industrier sammen under FN’s verdensmål og ifører sig grønne camouflagedragter. Det kan de desværre gøre, fordi verdensmålene, trods de gode hensigter og åbenlyst positive takter, ikke har haft modet ...

Muslinger skal øge produktionen af svin

Den 22. januar var der indkaldt til et lukket stormøde om opdræt af miljø-muslinger i Provianthuset på Christiansborg. Her kunne de inviterede og implicerede parter slå på tromme for, at vi skal have masser af nye arealkrævende og storforurenende muslingefarme i de ...

Danske fjorde skal ikke rense vand for landbruget

af Steen Ulnits og Nina Bjarup Vetter, henholdsvis fiskeribiolog og cand. theol.   Den 22. januar var der indkaldt til stormøde om opdræt af miljø-muslinger i Provianthuset på Christiansborg. Her kunne de implicerede parter slå på tromme for, at vi skal ...

Læg ikke vandmiljøets skæbne i hænderne på muslingefarmerne

af Steen Ulnits og Nina Bjarup Vetter, henholdsvis fiskeribiolog og cand. theol. Limfjordsrådet har forgangne onsdag indkaldt til et politisk temamøde på Christiansborg. Emnet er opdræt af de såkaldte "miljømuslinger". Mødet er lukket og dermed også lukket for den åbne debat, som emnet fortjener. ...

13 uheldige ting om muslinger

Den 22. januar er der indkaldt til stormøde om opdræt af miljø-muslinger i Provianthuset på Christiansborg. Her vil de implicerede parter slå på tromme for, at vi skal have masser af nye arealkrævende og storforurenende muslingefarme i de indre danske farvande. ...

Nabo til en muslingefarm 3 – Blodrøde regnskaber

I de foregående to artikler har vi set nærmere på baggrunden for de nuværende muslingefarme. I den tredje og sidste artikel har Sanne og Sven Hørup, der er nærmeste nabo til Linemuslingeanlæg 112, kigget på tal og regnskaber fra de implicerede ...

Nabo til en muslingefarm 2 – Forureningen

Sanne Hørup, som sammen med sin mand Sven er nærmeste nabo til Danmarks største og mest kendte muslingefarm - anlæg 112 - fortæller her om den seneste tids udvikling inden for opdræt af de såkaldte “linemuslinger”. Udviklingen er gået fra muslingefarme, der ...

Nabo til en muslingefarm 1 – Historikken

Det gik som bekendt ikke så godt for de nye havbrug, som Esben Lunde Larsen (V) og hans havbrugsvenner havde planlagt - med et såkaldt “kompenserende muslingeopdræt” til at retfærdiggøre og rydde op efter den øgede forurening fra de mange tusinde fisk. ...

Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

Af Nina Bjarup Vetter Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst. Tirsdag ...

Opslugt af systemet

Af Anne Bregnballe, Lektor ved Inland Norway University of Applied Sciences Radikale grønne grupper må kæmpe for at undgå at blive afvist eller opslugt af systemet. Aktive borgeres radikale bæredygtige forslag har det med at blive opslugt af systemets ’business as usual’ og dermed ...

Miljøorganisationerne svigter

Af Nina Bjarup Vetter, Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland Det er uforståeligt, at Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF Verdensnaturfonden og Landsforeningen Levende Hav bakker op om regeringens udskydelse af EU’s vandrammedirektiv og ikke stiller krav til regeringen i forhold til landbruget. Fem millioner fra ...

Vandramme-direktivet

Vandramme-direktivet - forkortet VRD - er et meget lidt sexet ord, som mange i snart mange år er gået i en stor bue udenom. Uanset om man er menigmand eller politisk belutningstager. Ærgerligt, for det er netop EU’s Vandramme-direktiv, der skal redde ...

Pressemeddelelse fra Miljøministeren

Nej til nye havbrug - Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin - Danmarks stadig nye miljøminister - kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her: ...

TV-programmer om havbrug

I miljøgruppen BLAK Djursland drømmer vi om en maritim nationalpark, hvor natur og miljø er i højsædet. Hvor naturen får et tiltrængt pusterum efter mange års brug og misbrug. Men indtil en sådan nationalpark er en realitet, da fortsætter oplysningskampagnen om de ...

Maritim Nationalpark Kattegat

Der er løbet meget vand gennem Kattegat, siden BLAK miljøgruppe Djursland startede kampen mod havbrug for snart tre år siden. Men i disse dage løfter vi forsigtigt armene i vejret efter politiske udmeldinger fra både Socialdemokratriet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om ...

Flertallet bag loven om flere havbrug vakler

Flertallet bag Lov nr. 111 om flere havbrug i Kattegat vakler. Loven vil blive taget op til ny behandling i Folketinget efter valget den 5. juni. Det kom tydeligt frem på det politiske møde om ”Livet i Havet” på Kattegatcentret i Grenå ...

– Hvorfor gik det dog så galt?

Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om et halvt år er alting glemt. Er der således mere end et halvt år til næste valg, er der fred og ingen fare – ...

Hvem ejer egentlig Kattegat?

Miljøforeningen Blak har netop haft en ny annonce i Jyllands-Posten: Søndag den 12. maj 2019. Denne gang omhandlende, hvorvidt en siddende regering blot kan tilgodese sine egne venner med fri forurening af det Kattegat, der burde og bør være fælleseje. Det ...

Danmark svigter sine nabolande

Af Nina Bjarup Vetter, Cand.theol. og formand for miljøforeningen Blak, Djursland “Østersøen er døende”. Så kort, præcist og deprimerende udtalte den polske EU-parlamentariker J. Wałęsa sig i EU's klagekomité 11. april i forbindelse med et dansk klageinitiativ over regeringens planer om at etablere åbne havbrug ...

Nordsjælland med Djursland mod nye havbrug

Nordsjælland skal med i Djurslands modstand mod havbrug i Kattegat, da eventuelle nye havbrug også får store konsekvenser for de nordsjællandske kyster og kommuner. Det blev resultatet af et fælles møde i Ree Park på Djursland torsdag den 13. december om modstanden ...

Den store løgn om foder, føde og fiskeopdræt

Den norske organisation “Framtiden i våre hender” har kigget nærmere på fiskeopdrættets klassiske påstand om, at det er netop fiskeopdrættet, der skal redde verden. Fiskeopdrættet, som skal brødføde den sultende del af befolkningen. Nu vidste de fleste af os jo godt, at det ikke er ...

Kampen om Kattegat

Tirsdag den 20. november gæstede fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) den kendte naturlokalitet Jernhatten på østspidsen af Djursland. Formålet med besøget var at indvie den smukke Jernhatten som en del af regeringens nye naturkanon. Mødet og indvielsen blev imødeset med stor interesse fra lokalbefolkningen, der ...

M/S Anton i aktion på Hjarnø

“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer. Vi ...

Havbrug i Jyllands-Posten

Al ære og respekt for internettet, hvor www.nejtilhavbrug.dk allerede ligger lunt med flere tusinde månedlige visninger. Internettet når godt ud og er billigt i drift. Men de trykte medier er stadig mere effektive, hvis man vil have sit målrettede budskab ud til ...

Sverige fører an med miljøet

Mens regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stadig arbejder på at få gennemtrumfet deres planer om nye forurenende havbrug i det Kattegat, der allerede gisper efter vejret, så er de på den anden side af Sundet i fuld gang med at afvikle eksisterende ...

Åbent brev til Folketinget om havbrug i Danmark

Sidste år i maj traf Folketinget med L111 en i miljømæssig henseende højst uansvarlig beslutning. Loven vil i dens konsekvens betyde store udledninger af kvælstof til Kattegat, samt andre problemer for havmiljøet. De såkaldte kompenserende tiltag, som loven foreskriver, er slet ikke ...

BLAK – The Movie

Miljøgruppen BLAK - opkaldt efter den store Blaksten ud for Jernhatten på Djursland - er gået til filmen med flotte optagelser fra øen Hjelm. Det var her, Marsk Stig forskansede sig efter kongemordet i Finderup Lade. Tilbage i 1286. Og her, man har ...

Lystfiskermagasin mod havbrug

Budskabet spredes over det ganske land Viden er som bekendt magt. Kan man holde folk hen i uvidenhed, kan man komme langt. Det princip har regeringen brugt flittigt i sin kamp for flere forurenende havbrug i et Kattegat, der allerede gisper efter vejret. ...

Havbrug og Havkolera – Livsfarlig bakterie

Sommeren er over os. Badevandet har mange steder passeret de magiske 20 grader. Men det er ikke lutter liv og glade badedage. Det er også øget risiko for livsfarlige infektioner med havkolera-bakterien Vibrio vulnificus, der netop stortrives i varmt havvand. 20 grader eller ...

Havet sletter desværre ikke alle spor…

Årligt løber der omkring 2.000 km3 vand gennem vore sunde og bælter - i nordgående retning på vej mod Nordsøen via Kattegat. Omkring 1.500 km3 løber den modsatte vej. Vi taler kubikkilometer, så det er store mængder, det drejer sig om. Vandet suser altså ikke blot ...

Hvad de dog siger… Lov L111 om Marine virkemidler

Debatten er hård, og kampen om de lettjente nye havbrugsmillioner er indædt. Luften og medierne er fulde af facts og fake news i skøn forvirring. Det er således ikke let at være læser, hvis man ikke har en faglig indsigt. Vi bringer ...

Havbrug truer kystturismen

Debatindlæg bragt i Gribskov Lokalavis, 27. juni 2018: "Massive udvidelsesplaner for havbrugsindustrien med 37 ansøgninger om havbrug ud for Djursland, Anholt og Gilleleje truer både havmiljø og turisme. I zone A, som den udpegede zone ud for Gilleleje hedder, ligger der pt fire ansøgninger fra ...

Protestmøde i Gilleleje

Kære Venner: SOS fra havmiljøet! Havbrugsplanerne er en trussel mod det marine miljø og en lang række arter. I øjeblikket udlægges store havarealer til en storforurenende industri, hvor blot ét havbrug udleder 99% mere kvælstof og fosfor end eksempelvis hele Syddjurs Kommune. Men ...

Hjarnø Havbrug politianmeldt

Den altid flittige og evigt gravende “Kaninen fra Endelave” har igennem det seneste års tid bragt adskillige afsløringer af Hjarnø Havbrug og dettes kreative omgang med facts, fisk og foder. Den ene aktindsigt efter den anden har vist, at havbruget selv og ...

Kampagnen mod havbrug

Den første juni lød startskuddet til en landsdækkende kampagne mod regeringens, Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis planer om nye forurenende havbrug i Kattegat. Opdrættet skal herude ske i flydende, åbne netbure, hvor alt spildevand fra de mange millioner fisk ledes urenset ud i ...

Med M/S Anton på landsturné

Nye aktioner går nu i gang for at stoppe planerne om nye havbrug. 37 ansøgninger er der kommet om at få lov til at lave havbrug - især i Kattegat ud for Djurslands kyst. Hvornår eventuelle tilladelser gives, vides ikke. Organisationen Levende ...

Bålfesten på Glatved

En stor del af de 37 påtænkte havbrug skal ifølge ansøgningerne ligge ret ud for stedet her, hvor de 53 protestbål er blevet brændt af i løbet af det forgangne år. Som det med al ønskelig tydelighed fremgår af kortet over placeringer, så ...

Havbrugenes placeringer

De 37 planlagte havbrug skal ifølge ansøgningerne ligge som vist på kortet herover. Som det tydeligt fremgår af kortet herunder, så ligger flere af havbrugene meget tæt. Ikke af hensyn til miljøet, men af hensyn til logistikken - transport af fisk, foder, ...

Havbrugssangen

Enhver kamp har brug for en slagsang, der kan aktivere og motivere. Og i “Nej til Havbrug” har vi naturligvis folkene til at skrive og synge den nødvendige protestsang. Musikerne bor alle i nærheden af det Kattegat, som regeringen med hjælp fra ...

Ti hurtige om Havbrug

Dagspressen fyger med facts og fake news omkring havbrug. Der er store penge involveret, og som i enhver krig er sandheden altid det første offer. Det kan derfor være svært at finde hoved og hale i de mange tal og påstande om ...

Go to Top