Nej til Havbrug

SteenU

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 7

Artikel 7 ud af 7: Til syvende og sidst I de foregående seks artikler har Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd primært fokuseret på de mange og millionstore tilskud, som muslingebranchen gennem de seneste år har formået at få udbetalt fra diverse fonde. ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 6

Artikel 6 ud af 7: Konkurser, opløsninger og ophør I de foregående fem artikler har Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd primært fokuseret på de mange og millionstore tilskud, som muslingebranchen gennem de seneste år har formået at få udbetalt fra diverse fonde. ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 5

Artikel 5 ud af 7: Lavtrofisk akvakultur og nye supermuslinger Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ejere. ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 4

Artikel 4 ud af 7: SUBMUSSEL, der ikke vil synke Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ejere. ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 3

Artikel 3 ud af 7: Nul østers til 11,3 millioner kroner Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 2

Artikel 2 ud af 7: Krav om konfiskation af 191 millioner kroner Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et ...

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 1

Artikel 1 ud af 7: Pris for muslingerens af 1 ton kvælstof: 215.026 kroner  Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer ...

– Skal vore fjorde være private lossepladser?

  Regeringens første, anden eller seneste digitale havplan har udlagt næsten 5.000 km2 af vore indre danske farvande til lokalt forurenende muslingeopdræt og/eller bundødelæggende muslingeskrab. Opdrætsanlæggene lever muslingeyngel – “spat” også kaldet – til udlægning på udpegede kulturbanker, hvor muslingerne vokser for ...

Årets iltsvind

Flemming Højgaard Madsen skriver:   “Kære alle: Så er den helt gal igen. Miljøstyrelsens skib Frigg har været et kort smut inde i Limfjorden og har bl.a. målt ilt i vandet. En båd har været sat i fjorden ved Sebbersund for at ...

Videobiblioteket

Billeder siger som bekendt mere end mange ord, og levende billeder kan sige endnu mere. Derfor har vi etableret et decideret videobibliotek, hvor vi samler links sammen til videoer om fiskeopdræt og muslingefarme. Enten produceret af os selv eller af andre. Med ...

Not so Smartfarms

Nedenstående indlæg er forfattet til sidste års store Klimafolkemøde på havnen i Middelfart. Det havde og har stadig til formål at aflive de mange myter om muslingernes magiske evner til at rense vandet for kvælstof fra landbruget. Det er der nemlig ingen ...

En rigtig skidt historie

Der har de seneste år været megen diskussion om, hvorvidt muslinger renser vandet eller forurener det. Om de så kaldes filtrerende "blåmuslinger" eller er blevet ophøjet til frelsende "miljømuslinger". Begge er nemlig nøjagtig de samme muslinger, og Mytilus edulis er deres latinske ...

Randers Stenrev

2.500 tons sten på vej ud i Randers Fjord ved Udbyhøj. Det er organisationen Randers Stenrev, som på denne måde ønsker at genskabe livet i den lange og smalle fjord ved Kattegat. Klik for større fotos Store mænd og store maskiner. Voksne ...

Klagesagen

Sagen startede den 13. januar 2021, hvor lektor Bent Vismann fra Biologisk Institut på Københavns Universitet publicerede et notat med titlen “INPROFEED Miljøpakken”.  Et notat, der omhandlede miljøeffekten af Blå Biomasses flere kilometer store smartfarm-anlæg ved Venø Sund i Limfjorden. Her dyrkes ...

Otte spørgsmål til fødevareministeren

Danmark har som bekendt fået en ny fødevareminister, nemlig Venstres Jacob Jensen. Han er primært kendt som tidligere flerårigt lønnet bestyrelsesmedlem af Danmarks største og mest forurenende havbrug, Musholm i Storebælt. Inden han tiltrådte sin nye ministerpost i Mette Frederiksens overraskende midterregering, ...

Baggrunden

Brugergruppen og websitet "Nej til Havbrug" opstod i ren afmagt. Vi ligger ret ud til et Kattegat, der for få år siden stod til at blive yderligere belastet af otte store havbrug, som den daværende borgerlige regering havde planlagt. Den havde på ...

Stop drømmen om flere danske havbrug

Japanerne får al rognen og de fleste af pengene. Men forureningen, den får vi lov at beholde i Danmark. Af Stig Bülow og Steen Ulnits “I en kronik i Politiken den 5. januar slår civilingeniør Karl Iver Dahl-Madsen og havbiolog Johan Wedel ...

Go to Top