Nej til Havbrug

Aktiviteter

Randers Stenrev

2.500 tons sten på vej ud i Randers Fjord ved Udbyhøj. Det er organisationen Randers Stenrev, som på denne måde ønsker at genskabe livet i den lange og smalle fjord ved Kattegat. Klik for større fotos Store mænd og store maskiner. Voksne ...

Steen Ulnits’ seneste bog: “HAVmisBRUG”

424 sider om forurenende havbrug og muslingefarme "Fisk er en sund spise og gode for miljøet – når fiskeopdrætterne altså selv skal sige det. Og muslinger er den mest klimaneutrale spise – når muslingedyrkerne selv skal sige det.   Virkeligheden er imidlertid en ...

Havbrugssangen

Enhver kamp har brug for en slagsang, der kan aktivere og motivere. Og i “Nej til Havbrug” har vi naturligvis folkene til at skrive og synge den nødvendige protestsang. Musikerne bor alle i nærheden af det Kattegat, som regeringen med hjælp fra ...

Bålfesten på Glatved

En stor del af de 37 påtænkte havbrug skal ifølge ansøgningerne ligge ret ud for stedet her, hvor de 53 protestbål er blevet brændt af i løbet af det forgangne år. Som det med al ønskelig tydelighed fremgår af kortet over placeringer, så ...

Med M/S Anton på landsturné

Nye aktioner går nu i gang for at stoppe planerne om nye havbrug. 37 ansøgninger er der kommet om at få lov til at lave havbrug - især i Kattegat ud for Djurslands kyst. Hvornår eventuelle tilladelser gives, vides ikke. Organisationen Levende ...

Protestmøde i Gilleleje

Kære Venner: SOS fra havmiljøet! Havbrugsplanerne er en trussel mod det marine miljø og en lang række arter. I øjeblikket udlægges store havarealer til en storforurenende industri, hvor blot ét havbrug udleder 99% mere kvælstof og fosfor end eksempelvis hele Syddjurs Kommune. Men ...

M/S Anton i aktion på Hjarnø

“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer. Vi ...

Nordsjælland med Djursland mod nye havbrug

Nordsjælland skal med i Djurslands modstand mod havbrug i Kattegat, da eventuelle nye havbrug også får store konsekvenser for de nordsjællandske kyster og kommuner. Det blev resultatet af et fælles møde i Ree Park på Djursland torsdag den 13. december om modstanden ...

Hvem ejer egentlig Kattegat?

Miljøforeningen Blak har netop haft en ny annonce i Jyllands-Posten: Søndag den 12. maj 2019. Denne gang omhandlende, hvorvidt en siddende regering blot kan tilgodese sine egne venner med fri forurening af det Kattegat, der burde og bør være fælleseje. Det ...

Maritim Nationalpark Kattegat

Der er løbet meget vand gennem Kattegat, siden BLAK miljøgruppe Djursland startede kampen mod havbrug for snart tre år siden. Men i disse dage løfter vi forsigtigt armene i vejret efter politiske udmeldinger fra både Socialdemokratriet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om ...

Pressemeddelelse fra Miljøministeren

Nej til nye havbrug - Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin - Danmarks stadig nye miljøminister - kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her: ...

Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

Af Nina Bjarup Vetter Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst. Tirsdag ...

Københavns universitet afviser at behandle klagen

Den 7. april kvitterede Praksisudvalget ved Københavns Universitet for modtagelsen af en klage over et notat forfattet af Bent Vismann. Den 21. april har indklagede Bent Vismann forholdt sig til de fremsatte klager. Praksisudvalget har desværre besluttet ikke at viderebringe hans kommentarer til klagen. ...

Kære miljøminister Lea Wermelin 

Op til kommunalvalget valgte vi d 28.10. 2021 at bringe en annonceside i JyllandsPosten:   Kære miljøminister Lea Wermelin Danmark har i 20 år været forpligtet til at reducere udledningerne til vandmiljøet og leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv om en “god ...

Støt os i kampen mod forurenende havbrug

Det er ikke gratis at kæmpe mod et erhverv, som tjener millioner af kroner på at forurene vort fælles havvand, badevand og fiskevand. Det koster blod, sved og tårer - samt penge på kistebunden. BLAK’s film om Hjelm, omhandlende konsekvenserne af de ...

Nej til Havbrug T-shirts & mærkater

Vis verden, hvad du mener om regeringens stadig mangelfulde miljøpolitik. Vis det med en af vore flotte t-shirts i kridtehvidt med vort skarpe logo på. Eller vort nye blå nationalpark-logo. Eller gør det med en af de markante mærkater til påklæbning på ...

Go to Top